เมื่อวันที่ 21 มี.ค. กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศชวนประชาชนเข้ารับการ “ฉีดวัคซีนโควิด” ก่อนเดินทางกลับบ้านช่วง “สงกรานต์ 2565” โดยสามารถ Walk in ได้เลย 5 จุดบริการ ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า

โดยจุด “ฉีดวัคซีนโควิด” มีดังนี้

จุดที่ 1 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

จุดที่ 2 เซ็นทรัลพระราม 3

จุดที่ 3 เซ็นทรัลอีสต์วิลล์

จุดที่ 4 โรบินสันลาดกระบัง

เปิด (WALK IN) เวลา 13.00 – 15.00 น. จำนวน 200 คิว/วัน

จุดที่ 5 เซ็นทรัลเวิลด์

เปิด (WALK IN) เวลา 11.00 – 15.00 น. จำนวน 300 คิว/วัน

เอกสารที่ต้องเตรียม “ฉีดวัคซีนโควิด”

•             บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

•             หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

•             ปากกาส่วนตัว

สอบถามเพิ่มเติม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 02 203 2883