ที่ รพ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น นายชินกร แก่นคง นายอำเภอพระยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของหน่วยบริการวัคซีน รพ.พระยืน ตามแผนการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนที่ได้รับการยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนทยอยเดินทางมารับบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด

นายชินกร นายอำเภอพระยืน กล่าวว่า การรณรงค์ฉีดวัคซีน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ อำเภอได้ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดและอำเภอ ในการสร้างข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจ ส่วนการปรับสูตรการฉีดวัคซีน ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.กำหนด ขณะนี้คณะทำงานได้บูรณาการแผนการดำเนินงานเชิงรุก มีการจัดทำชุดข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ เพื่อที่จะให้ผู้นำชุมชน อสม. และคณะทำงานที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่เข้าไปอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจ และเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานที่กำหนด โดยเน้นหลักตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้กำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนซึ่งชุดข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเร่งทำความเข้าใจ แก้ปัญหาข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ ในพื้นที่อย่างเข้มงวด

นายอำเภอพระยืน กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ รพ.พระยืน สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยชิดติดเชื้อไม่รุนแรงได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันทางอำเภอได้ตั้งศูนย์กักตัวในระดับตำบล ที่จะเป็นการทำงานด่านหน้า จะช่วยตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ เมื่อมีคนเข้ามาในทุกหมู่บ้าน ทุกคนจะได้รับการตรวจสอบคัดกรองจากชุดเคลื่อนที่เร็วทันที เพื่อความปลอดภัยตามาตรการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรัดกุม ซึ่งขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 14 คน ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ขณะที่เตียงสำหรับผู้ป่วยยังคงสามารถรับได้อีกในระดับหนึ่ง ตามแผนการบริหารจัดการผู้ป่วย ดังนั้น หากคนพระยืนที่อยู่ในพื้นที่คุมเข้ม หรือพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และต้องการกลับมารักษาที่บ้าน ก็ขอให้เข้าสู่ระบบการส่งต่อของกระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัย และกลับสู่บ้านเกิดได้อย่างอบอุ่น.