สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,678 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 21,614 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 64 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,351,963 ราย หายป่วยกลับบ้าน 27,183 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,136,792 ราย กำลังรักษา 245,154 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,748 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 23 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 28.3

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,575,398 ราย หายป่วยแล้ว 3,305,286 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 78 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 24,958 ราย