เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 251/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยในหนังสือคำสั่งระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรภาค 7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความเหมาะสม และมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ 8 (2) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 (งานบริหาร) ที่รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค 7 มอบหมาย โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 ดังนี้

1.พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร, 2.พ.ต.ท.ชุมพร ฉัตร์สงวนชัย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร, 3.พ.ต.ต.ธนภัทร เหล่าทอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร และ 4.ด.ต.ณัฐพงษ์ สิงห์ยะบุศย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับคำสั่งดังกล่าวนั้น สืบเนื่องมาจากการปรากฏมีการเสนอข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ชาวเมียนมา ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการชักชวนให้ทำบัตรชนิดหนึ่ง พวกเขาเรียกว่า “บัตร 500” เพราะต้องจ่ายเงินเดือนละ 500 บาท เพื่อให้ได้มา บนบัตรระบุว่าเป็นบัตรนั่งรถ มีชื่อของผู้ทำบัตรเขียนด้วย ลายมือ หมายเลขโทรศัพท์ 2 หมายเลขของนายหน้าและวันหมดอายุ ผู้ถือบัตรเชื่อว่าบัตรดังกล่าวจะช่วยให้เดินทางภายใน จังหวัดสมุทรสาครได้โดยไม่ถูกจับกุม

ด้าน พ.ต.อ.ธนากร ได้กล่าวหลังรับทราบคำสั่งว่า ตนเองในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเมื่อทาง ผบช.ภ.7 มีคำสั่งลงมาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามทันที และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบในเหตุดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสนใจ อีกทั้งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของ ตร. และ ภ.7 ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ตำรวจดังกล่าวทั้ง 4 นายข้างต้น ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. เป็นต้นไป พร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ เพื่อให้ได้รายละเอียด และข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นประการใด พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วให้ พ.ต.อ.ยงลิต ศุภผล ผกก.ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร พ.ต.ท.กฤตย์ วงษ์ศรีเมือง รอง ผกก.ป.สภ.ท่าเมืองกาญจนบุรี รักษาราชการแทน รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร และให้ พ.ต.ท.ธนากร ภูริกวินเลิศ สว.สส. ภ.จว.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร