เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่บ้านพื้นที่ชายแดนไทย จ.สุรินทร์ พบเรื่องราวสุดฮือฮา หลังกระแสต้นไม้ด่างมาแรงราคาแพงบนโลกออนไลน์ขณะนี้ ทั้งต้นกล้วยด่าง บอนสี บอนด่าง ล้วนแต่ราคาซื้อขายกันหลักหมื่นหลักแสน ทำให้ชาวบ้านหลายๆ คนต้องเดินสำรวจพื้นที่ในบ้านหวังว่าจะโชคดีมีต้นไม้ด่างเหมือนเขาบ้าง จนเป็นเรื่องราวคาดไม่ถึงที่บริเวณหลังบ้านเลขที่ 116 หมู่ 13 บ้านลันแต้อุดมสุข ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ของคุณยายลน สืบศรี วัย 82 ปี พบพืชชนิดหนึ่งขึ้นปะปนอยู่รวมกับกอไพลกว่า 10 ต้น โดยมีลักษณะต้น ก้านใบ หัว และเนื้อในมีสีเหลืองเหมือนไพลธรรมดา แต่พื้นใบมีป้ายขาวเป็นทางคล้ายว่านข่าจืด และหัวมีขนาดเล็กกว่าหัวไพล ชาวบ้านเชื่อว่าว่านชนิดนี้คือไพลด่าง หรือว่านไพลปลุกเสก หรือว่านฤาษีสร้าง แล้วแต่ละพื้นที่จะเรียกขานกัน ซึ่งในอดีตคนนิยมนำมาปลูกไว้ในบ้านเรือนเพื่อป้องกันภูตผีปิศาจ มนต์ดำ โดยการนำเอาหัวว่านไพลด่างมาทำการปลูกเสกจึงเรียกว่านชนิดนี้ว่าว่านไพลปลุกเสก

สำหรับตามตำรายาโบราณเชื่อว่าว่านไพลปลุกเสก เป็นไพลธรรมดาที่ฤาษีปลุกเสกแล้วเกิดอภินิหาร บังเกิดเป็นทางขาวขึ้นที่ใบ นับเป็นของกายสิทธิ์แก้ได้สารพัดโรค ที่เรียกว่ายาวิเศษ ผู้ใดนำมาปลูกไว้จะบังเกิดลาภผล โภคทรัพย์ จะทำการใดๆ ย่อมสำเร็จโดยทุกประการ ใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆตามอธิษฐาน หากจะใช้ขับไล่ภูตผีปิศาจหรือแก้คุณไสยมนต์ดำต่างๆ ให้ใช้หัวฝนกับสุราทั้งกินและทา ถ้าจะให้แคล้วคลาดให้นำหัวเสก “อิติปิโส จนถึง ภควาติ” 3 จบก่อนแล้วพกติดตัว ถ้าจะให้คงกระพันให้เสก “นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ” 3 จบ แล้วกิน หรือใช้หัวตำกินกับเหล้าเสกด้วย “กอออนออะ นะอะกะอัง” 108 ครั้ง ถ้าจะแก้คุณไสยให้เสกด้วย กรณียเมตตสูตร คือ “เมตตัญจะสัพพโรกัสมิง มานะ สัมภาวะเย อะปริมานัง อัทธังอะโท จริยันจะ อะสัมภาทัง อะเวรัง อัสสะปัตตัง ติจถันจะรัง นิสินโนวา สะยาโนวา ยาวะตัสสะฯ” 9 ครั้ง เอาหัวตำให้ละเอียด ละลายกับน้ำฝนทาตามตัว และคั้นน้ำให้กิน ว่านนี้บางตำรากล่าวว่าสรรพคุณนั้นดีกว่าไพลดำเสียอีก อนึ่งก่อนจะทำการรักษาโรคใดๆ ให้ทำการจุดูธูปเทียนบูชาระลึกถึงพระฤาษีที่ประสิทธิ์ว่านยานี้ก่อน

smart

ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามคุณยายลน ท่านไม่สามารถพูดเป็นภาษาไทยได้ ทางทีมข่าวจึงถามเป็นภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นสุรินทร์ ได้ใจความว่า เนื่องจากคุณยายมีอายุมากแล้วจึงไม่ทราบว่านำมาปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือได้มาจากไหน บอกได้เพียงว่าปลูกไว้นานแล้ว ตามความเชื่อของคนโบราณ ที่นิยมปลูกไว้ในบ้านจะสามารถป้องกันภูตผีปิศาจ ป้องกันมนต์ดำ ป้องกันคุณไสย ซึ่งในอดีตคนเชื่อเรื่องคุณไสยกันมาก จึงหายาหรือสมุนไพรว่านที่สามารถปกปักรักษามาปลูกติดบ้านกันเป็นเรื่องปกตินั่นเอง