เดลินิวส์

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024

เดินหน้าผ่าตำรวจไฮไลท์

ภารกิจเดินหน้าต่อ สั่งการบ้านด่วนผบ.ตร.ปราบ 5 อาชญากรรม

“ปเร สํ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถาภุสํ อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กิตวา สโฐ” โทษคนอื่นเที่ยวกระจาย เหมือนโปรยแกลบ แต่โทษตนปิดไว้ เหมือนพรานนกเจ้าเล่ห์แฝงตัวบังกิ่งไม้ “จ่าแหลม” เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจ ประจำวันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

ประโยคติดปาก อยู่กันแบบพี่ๆน้องๆ – บ่อนที่คนอื่นรู้ ท้องที่(ไม่)รู้

“อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย” บุคคลไม่ควรลืมตน “จ่าแหลม” เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจ ประจำวันเสาร์ที่ 6 ก.ค.67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

ดับยาก ไฟลามท่วมทุ่งปทุมวัน ฝากความหวัง ก.พ.ค.ตร.

“สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ” ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ “จ่าแหลม”เข้าเวรรายงานตัว“เดินหน้าผ่าตำรวจ” ประจำวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

“บิ๊กตำรวจ”สงบศึกจริงหรือไม่ ที่แน่ๆวงการนี้ไม่มีแผ่วเจอเรือ-น้ำมันหาย

“สจฺเจนาลิกวาทินํ” พึงชนะคนพูดปด ด้วยคำจริง “จ่าแหลม”เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจ ประจำวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 67 พร้อมรายงานภารกิจความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

จับตาจนเมื่อย ผลสอบ ‘ศึกสองนายพล’ เคาะแล้ว รอนายกฯเปิดสัปดาห์หน้า

“สติ โลกสฺมิ ชาคโร” สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก “จ่าแหลม”เข้าเวรรายงานตัว “เดินหน้าผ่าตำรวจ”ประจำวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 67 พร้อมรายงานภารกิจความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

หมวดบทความ: เดินหน้าผ่าตำรวจ

ผลพวง“2 บิ๊กตำรวจ”ยังกรุ่น-ส่งคืน“แป้ง นาโหนด”การบ้านยังไม่จบ

“สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา” ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้ “จ่าแหลม”เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจ ประจำวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 67 พร้อมรายงานภารกิจความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

กฤษฎีกาต่อลมหายใจ ‘บิ๊กโจ๊ก’ยังไม่หลุดวงโคจรจากรั้ว’ปทุมวัน’

“ขนฺติ สาหสวารณา” ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน “จ่าแหลม” เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจ ประจำวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

‘สัญญาณพิเศษ’ ก.ตร.นัดหน้า ผลักคู่ชิง ‘พิทักษ์ 1’ คนที่ 15

“สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ” รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง “จ่าแหลม” เข้าเวรรายงานตัวเดินหน้าผ่าตำรวจประจำวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

ปฏิรูปมา(อีก)แล้ว – ตีความชี้ขาดเก้าอี้นายพลคนดัง วัดใจ 10 เซียน

“โกธสมฺมทสมฺมตฺโต อายสกฺยํ นิคจฺฉติ” ผู้เมามึนด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์ “จ่าแหลม”เข้าเวรรายงานตัวเดินหน้าผ่าตำรวจ ประจำวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

เงียบงัน ล่องหน กับผลสอบใกล้งวด

“อนุมชฺฌํ สมาจเร” พึงประพฤติตน ให้พอเหมาะพอดี “จ่าแหลม” เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจประจำวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

‘มูฟ ออน’กรมปทุมวัน คะแนน 30 วัน ‘ไซเบอร์’ยังไม่พอใจ แต่ให้โอกาส

“ขนฺติ หิตสุขาวหา” ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข “จ่าแหลม” เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจประจำวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

ยังเป็นหนังม้วนยาวที่ไม่รู้ภาคจบ เพราะลุกขึ้นสู้แล้ว ต่างฝ่ายก็หวังเป็นผู้ชนะ

“นิสมฺม กรณํ เสยฺโย” ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า “จ่าแหลม” เข้าเวรรายงานตัว“เดินหน้าผ่าตำรวจ”ประจำวันเสาร์ที่ 27 เม.ย.67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี ยังคงร้อนระอุ

สาดสงกรานต์จบ ร้อนต่อทันที อุณภูมิสูงสุดวัดได้ที่“ปทุมวัน”

“นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน” คนพูดมุสา จะไม่พึงทำชั่ว ย่อมไม่มี “จ่าแหลม” เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจ ประจำวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

ภาวะวิกฤติพิสูจน์ผู้นำ ก้าวพ้นหรือติดกับที่เดิม เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

“อตฺตนา โจทยตฺตานํ” จงเตือนตนด้วยตนเอง “จ่าแหลม” เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจ ประจำวันเสาร์ที่ 13เม.ย.67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

นับถอยหลังประกาศิต 30 วัน ‘นายกฯเศรษฐา’ ขอผลงานใหญ่ภัยออนไลน์

“อุชฺฌตฺติพลา พาลา” ขุมกําลังของคนพาล คือ การจ้องหาโทษของคนอื่น “จ่าแหลม”เข้าเวรรายงานตัว เดินหน้าผ่าตำรวจประจำวันเสาร์ที่ 6 เม.ย.67 พร้อมภารกิจรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากี

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024
ช่องทางการติดตาม