สำหรับวันอังคารที่ 2 ส.ค. 2565 …..ไกล่เกลี่ยหนี้…..นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการบริหารความยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 63 จ.ฉะเชิงเทรา และยุติธรรมพบประชาชน ที่โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยมี นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” รวมทั้งได้กำหนดประเด็นต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดี จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศขึ้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ รวม 4 ภูมิภาคเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 63 จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีประชาชนใน จ.ฉะเชิงเทรา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยหนี้สิน จำนวน 4,373 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 384 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยา จำนวน 14 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 574,538 บาท การจัดงานดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับภาคเอกชนและประชาชน

@ กิจกรรมจิตอาสา…..ไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และเก็บขยะ บริเวณโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

@ ถวายสัตย์ปฏิญาณ…..กิตติพงศ์ กิตติขจร ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

@ เฉลิมพระเกียรติ…..พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์และมณฑลทหารบกที่ 12 ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

@ มอบรถให้กู้ภัย…..กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด มอบรถเฉพาะกิจพยาบาลให้กับกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้าเพื่อไว้ใช้ในงานสาธารณกุศลต่างๆ ในกิจการกู้ภัย โดยมี สราวุฒิ บุญสร้าง หัวหน้ากู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า และอาสากู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า ร่วมกันรับมอบ

@ ปลงผมบรรพชา…..พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์พิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก

@ ปฏิบัติธรรม…..พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา จ.นครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เนื่องในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และถ่ายภาพร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ ณ วัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก

@ มอบขาเทียม…..ชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานพิธีส่งมอบขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ผู้พิการใน จ.ระยอง จำนวน 107 ราย ซึ่งบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) IRPC ได้บริจาคเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene) เกรดพิเศษจากนวัตกรรมของ IRPC ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

@ ความร่วมมือ…..ชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจังหวัดบ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า (Ba Ria-Vung Tau) จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายเหงียน วัน โท ประธานคณะกรรมการประชาชน นางเหงียน ที เยน รองเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนและคณะ เพื่อร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสองจังหวัดของสองประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

@ ปลูกป่า…..ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ อบจ.ฉะเชิงเทรา

@ ทำบุญตักบาตร…..ปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่ จ.ชลบุรี พร้อมด้วย วัฒนพงศ์ ศรีเมธารักษ์ ส.อบจ.ชลบุรี กมล เลิศประเสริฐเวช นายก ทต.หนองใหญ่ ไพโรจน์ กังวลกิจ นายก อบต.หนองเสือช้าง อนันต์ จิรารัตนกุลชัย นายก อบต.ห้างสูง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดหนองใหญ่

@ ลอกท่อระบายน้ำ…..ไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พร้อมปรับภูมิทัศน์ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้สองข้างทาง ป้องกันการหักโค่นและกีดขวางการจราจรในช่วงหน้าฝน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ

@ แจกข้าวกล่อง…..เดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการ นำข้าวกล่อง ขนม และน้ำดื่ม จำนวน 600 ชุดมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา และมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ปากตรอกข้าวหลาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

@ สนับสนุนการศึกษา…..ดร.รัฐสภา นพเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวนท่าแครง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

@ มอบเงิน…..พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายฯ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 8,000 บาท ให้ครอบครัวบุญญาวัฒน์ เนื่องจากมารดาของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสียชีวิต

@ เปิดสะพาน…..ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก ข้ามคลองบ้านใหม่-บางขวัญ บึงเทพยา ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร เพื่อให้ประชาชนใช้สะพานดังกล่าวในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

เอนก วันทิพพา หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันออก