@ดีขึ้นเป็นลำดับ สำหรับอาการของ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 จาก อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์”แบล็คฮอว์ก” ตก กลางสวนยาง ที่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดของ คณะแพทย์ รพ.ม.อ.หาดใหญ่ และ คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ผู้เป็น”ศรีภริยา”จน”บิ๊กเกรียง” สามารถ ตรวจเอกสาร และ“เซ็นเอกสาร” ทางราชการได้แล้ว อีกไม่ช้าคงออกจาก รพ. เพื่อกลับไป”พักฟื้น” ที่บ้านได้ โดย”ทีมงาน” ของ”บิ๊กเกรียง” ฝากขอบคุณ ตัวแทนภาค”ประชาชน”ผู้นำ”องค์กร”ต่างๆ  ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางมาเยี่ยมด้วยความ”รัก”และ”ห่วงใย” ทุกคณะทั่วกัน….ส่วนตำแหน่ง”แม่ทัพภาค 4 คนใหม่ ถ้า”บิ๊กเกรียง” ซึ่ง นั่งในตำแหน่ง”แม่ทัพ” มาแล้ว 2 ปี ต้อง”ขยับ”ไปอยู่ในไลน์ 5 เสือ ทบ. ก็คงจะหนีไม่พ้น รองแม่ทัพภาคที่ 4 หนึ่งในสามรายชื่อนี้ 1 พล.ต.ศานติ สกุลตนาค 2 พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ และ 3 พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ สำหรับตำแหน่ง”แม่ทัพ” ภาคที่ 4 เรื่อง”ฝีมือ” เรื่อง”วิสัยทัศน์”เป็นเรื่องรองลงมา เพราะผู้ที่จะได้เป็น “ส่วนใหญ่” มาจาก””ใครเป็นคนดัน” และเป็น”เด็กของใคร” วันนี้การ”โยกย้าย” ในกองทัพบก ก็ไม่ต่างกับการ”โยกย้าย” ใน สนง.ตำรวจแห่งชาติ  และ ใน กระทรวงมหาดไทย และ อื่นๆ เพราะผลประโยน์ ,วิ่งเต้น” และ “เด็กเส้น” เป็นเรื่องที่มาก่อน คำว่า “รุ่นพี่ รุ่นน้อง” เช่นเดียวกับ”ประโยค” ที่ว่า”ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน” เป็นเพียง”ตำนาน”ที่เป็น”อดีต”ไปนานแล้ว….เช่นเดียวกับตำแหน่ง”แม่ทัพน้อย” ที่ 4 ซึ่งจะ”ว่างลง” เพราะการเกษียณอายุราชการของ พล.ท.ธิรา แดหวา ตำแหน่งนี้ก็เช่นกัน ส่วนใหญ่ไม่ใช่ได้”นายทหาร” ฝีมือดี และมี “วิสัยทัศน์” เพื่อการแก้ปัญหาของ”ไฟใต้” แต่เป็น “ตำแหน่ง”เพื่อการ”ปลอบใจ” ของผู้ที่”อกหัก” จากตำแหน่ง “แม่ทัพ” เท่านั้น ก็ต้องติดกันว่า”นายทหาร” คนไหน ที่จะได้ตำแหน่ง “แม่ทัพน้อย”ที่ 4 คนต่อไป….

@สำหรับการ”พูดคุยสันติสุข” รอบที่ 5  ระหว่าง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะ”พูดคุยสันติสุข” ฝ่ายไทย กับนายหิพนี มะเระ หัวหน้าคณะพูดคุย”สันติภาพ” ที่เป็น”ตัวแทนของ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน” บีอาร์เอ็น” เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมา สรุปคือ”ไม่มีอะไรในกอไผ่” ยัง “วนเวียน” อยู่ใน “บริบท” เดิมๆ ที่ยัง”คาดหวัง”อะไรไม่ได้ว่า การ”พูดคุย”ของทั้ง 2 ฝ่าย ที่มี”รัฐบาล”ของ”มาเลเซีย” เป็นผู้อำนวยความสะดวก จะหยุด”การตาย” และ”การ”บาดเจ็บ” ของ ทหาร,ตำรวจ และ”ประชาชน “ในพื้นที่  จังหวัดชายแดนภาคใต้   คำถามคือ “งบประมาณ” ที่ใช้ไปกับเรื่อง”พูดคุย” คุ้มมั้ย และ “กองทัพ” ใช้”งบประมาณ” ไปแล้วเท่าไหร่ เปิดเผยให้ ประชาชน ที่เป็น “หุ้นส่วนของประเทศ” และเป็นเจ้าของเงินที่เป็น”ภาษี” ได้มั้ย….

@ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่”ทหาร” ปิดล้อม และ “วิสามัญ” “กองกำลังติดอาวุธ ของ”บีอาร์เอ็น” ได้ 2 ศพ ที่ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ก็มีการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง” เช่นการ”เผายางรถยนต์” ในหลายพื้นที่ ของ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวัน “สถาปนากองกำลัง” ของ “บีอาร์เอ็น” และล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม คือการ วางระเบิดแสวงเครื่อง”เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครู” ใน ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ทำให้ อส.บาดเจ็บสาหัสไปอีก 2 นาย…สรุปคือ กำลัง “ทหาร”กว่า 50,000 นาย ที่ตั้งฐาน”ปฏิบัติการ” อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นได้แค่การแสดง”สัญลักษณ์” ของความเป็น”รัฐไทย” เท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะ”คุ้มครอง” และ”กดดัน” ให้ “กองกำลังแบ่งแยกดินแดนของ”บีอาร์เอ็น” หยุดการ”ปฏิบัติการ”ด้วยอาวุธ และที่สำคัญคือยังไม่สามารถสร้างความ”มั่นใจ” ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ทั้งที่ผ่านเหตุการณ์ของความไม่สงบมาแล้วถึง 18 ปี….ที่สำคัญ  กองกำลัง จำนวนมากของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า  นอกจากยังไม่”ตอบโจทย์” เรื่องการ”ป้องกัน” และการ”กดดัน” เพื่ออย่าให้”กองกำลังของ”บีอาร์เอ็น” ก่อเหตุแล้ว แม้แต่เรื่องของการ”ตัดไม้ทำลายป่า” ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ก็ทำไม่สำเร็จ เพราะภาพของการ”ตัดไม้ทำลายป่า” ที่ปรากฏเป็น”ข่าว” อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่หลายอำเภอของ จ.ยะลา ยังเป็น”ข่าว” ที่มีให้เห็น”ถี่ๆ” เพื่อ”ตอกย้ำ” ให้เห็นถึงความ”ล้มเหลว” ของการ ป้องกันการทำลายป่าไม้ ของ เจ้าหน้าที่”ทุกฝ่าย” ที่มีหน้าที่….

@หนทางในการแก้ปัญหาทั้งเรื่อง”แบ่งแยกดินแดน”เรื่อง”ตัดไม้ทำลายป่า เรื่องการระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีช่องทาง นั่นคือการสร้าง”มวลชน” ให้ไว้วางใจ หน่วยงาน บุคคล ที่เป็น เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจากการติดตามการทำงานของ ตำรวจ ภ.จว.ยะลา ภายใน”แผนงาน”มวลชน ของ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา สิ่งที่ น่าสนใจ คือได้เห็นภาพของ”มวลชน” ส่วนหนึ่ง ที่ ไว้วางใจ และให้ความร่วมมือกับ”ตำรวจ” มากขึ้น นี่คือความสำเร็จ ที่เกิดจากความ”ตั้งใจ” ในการสร้างตำรวจในพื้นที่ให้ “เข้าถึง”ประชาชน เพราะ “ตำรวจ” เป็นอาชีพเดียว ที่ใกล้ชิดกับ” ประชาชน “ที่สุด ส่วน เจ้าหน้าที่”ปกครอง”วันนี้ “ห่างไกล” จาก”พื้นที่”และจาก”ประชาชน” ขึ้นเรื่อยๆ ตามการ”บริหารท้องถิ่น” ที่มีการ”กระจายอำนาจ” จนกลายเป็นว่า”ประชาชน” ต้องเป็นฝ่ายเดินไปพบ”ฝ่ายปกครอง” ที่สำนักงาน เมื่อมีความ”จำเป็น “เท่านั้น….

@ยิ่งใกล้”เลือกตั้ง” ทั้งการก่อนการอยู่”ครบเทอม” ของ รัฐบาล และอาจจะไม่”ครบเทอม” เพราะ”อุบัติเหตุ” ทางการเมือง หรือการ”ยุบสภา” ก่อน”ครบเทอม” ก็ยิ่งเห็นการหา”ประโยชน์” ของพรรคการเมืองอย่าง”โจ่งแจ้ง” ล่าสุดมี”เสียงลือเสียงเล่า” จาก กลุ่มผู้”รับเหมา” ในภาคใต้ถึงการ”ประมูลงานก่อสร้าง” ของ “กระทรวงใหญ่” ที่ผู้ได้งาน”ชิ้นใหญ่” จะต้องเป็นคนของพรรคการเมืองนั้นเท่านั้น ส่วน”ผู้รับเหมา” ที่ไม่ใช่คนของพรรคการเมืองนั้นๆ ต้อง”เหงือกแห้ง” ไปตามๆกัน นี่คือ”วิธีการ” หาผลประโยชน์แบบ”ทิ้งทวน” เพื่อเตรียม”เสบียง”รอการเลือกตั้งในภาคใต้ ที่พรรคการเมืองพรรคนี้”หมายมั่น” ที่ต้องได้  15 เสียงขึ้นไป….เช่นเดียวกับที่ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ”สั่งการ” ให้ เจ้าหน้าที่ “จับกุม”การพนัน””ออนไลน์”ให้หมดไปจาก”แผ่นดิน” ก็เป็นเรื่องของการตัด”ท่อน้ำเลี้ยง” ของ “นักการเมือง” ที่ วันนี้ “นักการเมือง” จากหลายพรรคการเมือง” คือเจ้าของ”บ่อนออนไลน์” และนำเอา”กำไร” จาก”บ่อนการพนัน” ที่”มอมเมา” ประชาชน มาใช้ในการ”ลงทุน” ทางการเมืองด้วยการ”ซื้อเสียง” โดยเฉพาะในภาคใต้ สังเกตได้จาก ผู้สมัคร”บางคน” และ”บางพรรค” ที่ใช้เงินเพื่อการจัด”สัมมนา”ชาวบ้านที่ “หัวคะแนน” คัดเลือกมา โดยจ่าย”ค่าหัวๆละ” 2,000 บาท ต้องใช้เงินเดือนละไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท กว่าจะถึงวันเลือกตั้ง หมดไปเท่าไหร่   แต่”นักเลือกตั้ง” เหล่านี้ไม่”กระเทือน” เพราะเป็นเงินจาก”บ่อนการพนันออนไลน์” และ นอกจาก”บ่อนออนไลน์” แล้ว “ภาคใต้” ยังมีแหล่งเงินจาก”น้ำมันเถื่อน” จากน้ำมันเขียว”  และ น้ำมันจาก”โรงกลั่น” ที่ แจ้งการ”ส่งออก”ไปต่างประเทศ แล้ว” วกเรือ” กลับมาขายใน”น่านน้ำสากล” ให้กับเรือประมง”ดัดแปลง”   และ”นายทุน” ทั้งหมด ก็เป็น”นักการเมือง” ทั้ง”ระดับชาติ” และ”ท้องถิ่น “ ตั้งแต่ จ.นราธิวาส จนถึง ประจวบคีรีขันธ์ ด้านทะเลฝั่งอ่าวไทย…

@และเชื่อว่าผู้ที่จะเป็น”มือสังหาร” ให้กับ พรรคพลังประชารัฐ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น”บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ซึ่งทางหนึ่งเป็น ผู้ที่ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้รับผิดชอบ”ภาคใต้” และอีกทางหนึ่งเป็นที่รู้กันว่า”โจ๊กหวานเจี๊ยบ” เป็นคนที่”ใกล้ชิด”กับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ…. และที่สำคัญ เรื่องความ”ชั่วร้าย” ทั้งหมดของ”นายทุน” และ”นักการเมือง” ในภาคใต้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิด”กฎหมาย”ทั้งหมด ตั้งแต่”บ่อนออนไลน์,น้ำมันเถื่อน ,บุหรี่เถื่อน และ อื่นๆ “บิ๊กโจ๊ก” เป็น นายตำรวจที่”รู้ดี” กว่าใคร ว่าใครเป็น “เจ้าของ” ใครอยู่”เบื้องหลัง” เชื่อเถอะ งานนี้”บิ๊กโจ๊ก” จะเป็นนายตำรวจที่”รับเละ” เพราะต้อง”สนอง”ความต้องการ”ของ”นาย” แต่”เสียมวลมิตร” มหาศาล แต่เพื่อ”ตำแหน่ง”และ”หน้าที่” กับ”อนาคต”ของการเป็น ผบ.ตร. ก็เป็นการ”หลีกเลี่ยง”ไม่ได้….อีกเรื่องที่”บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี “เพิ่งตื่น” จากการไปตรวจราชการที่”จ.นครพนม” คือเรื่องของ”ยาบ้า” ที่มีราคาถูก”เม็ดละ 10 บาท ซึ่งขายในราคา”ถูกๆ” มานานแล้ว ที่ “ชายแดน”ภาคเหนือภาคอีสาน” ขาย เม็ดละ 10 บาท เพราะไม่มีค่า”ขนส่ง” และ “จ่ายส่วย” น้อย เพราะเป็นพื้นที่”ต้นทาง”ของ”ชายแดน” แต่ที่ภาคใต้ขายกัน เม็ดละ 30 หรือ 4 เม็ดร้อย เพราะบวกค่าขนส่งและ” ส่วย” รายทาง   ที่”ขายถูก” ไม่ใช่เพราะผลิตง่าย และผลิตได้เร็วขึ้น อย่างที่”เข้าใจ” แต่เป็นเพราะ “เศรษฐกิจ” ของประเทศนี้”ตกต่ำ” ผู้เสพ มีรายได้น้อย จึงต้องมีการ”ลดราคา” แม้แต่”ส่วยโรงพัก” ยังต้อง”ลดครึ่ง” เรื่องนี้เป็น”ข้อมูล” ที่”บิ๊กป้อม” ต้องรู้ เพราะจะได้รู้ว่า ทำไม”คำสั่ง”ของ”บิ๊กป้อม” ในเรื่อง”ปรามปรามยาเสพติด” จึงไม่ได้ผล ยิ่งปราม ยิ่งมาก ยิ่งจับ ยิ่งขนมาให้จับ แบบไม่รู้จักหมดสิ้น และไม่เกรงกลัวการ”ติดคุก”….

@สำหรับ”ภาคใต้” โดยเฉพาะ 5 จังหวัด วันนี้ นอกจากเรื่องของ”ยาบ้า” และ”ยาไอซ์” แล้ว ยังมี”นำกระท่อม” และ กัญชา” ที่กลายเป็นสิ่ง”เสพติด” ที่”มาแรงแซงโค้ง” เดินไป “ตรอก, ซอก, ซอย และ”ทางหลวง” ทุกสายมีแต่”ผู้ขาย” น้ำกระท่อม ใบกระท่อม และ กัญชา เอ๊ะ ประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ครับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี…. ภาคใต้ไม่มีอะไรที่”ไม่เสี่ยง” และไม่มีอะไรที่”มั่นคง” ล่าสุด กิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ) แจ้งให้ทราบว่า “แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ( เจดีเอ-เอ 18 ) ของ บริษัท ปตท.มหาชน มีกำหนดซ่อมบำรุงประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1-14 สิงหาคม 2565  ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซฯ ให้กับ โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลาได้เป็นปกติ ทำให้โรงไฟฟ้าจะนะ ต้องใช้น้ำมันดีเซลทดแทน ซึ่งอาจจะมี”ความเสี่ยง” และความไม่”มั่นคง” เกิดขึ้นกับ ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ แต่ ผู้ใช้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องตกใจนะ เพราะ โรงไฟฟ้าจะนะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเตรียมมาตรการ หรือ”แผนรองรับ” ในกรณีที่อาจจะ”ไฟดับ”แล้ว 5 มาตรการ และที่สำคัญ เป็นเรื่อง”ปกติ”ของทุกปี ที่ มีการ”ปิดซ่อมบำรุง” แหล่งจ่ายก๊าซฯ ที่ บริหารโดยบริษัท”ทรานไทย-มาเลเซีย” และยังไม่เคยมีเหตุ”ผิดพลาด”เกิดขึ้น บวกกับ ขณะนี้อยู่ในช่วง”ฟื้นตัว”ของ เศรษฐกิจจาก”โควิด 19 “ และเป็นช่วง”หน้าฝน” การใช้ไฟฟ้า ทั้งใน “อุตสาหกรรม” และ”ครัวเรือน” คงไม่มากจนทำให้ไฟฟ้าไม่พอใช้ สบายใจได้ว่าไม่น่าจะ”เสี่ยง” กับการ”ดับไฟ” หรือ”ไฟดับ”เพราะ อุบัติเหตุ….

@นี่ก็เรื่อง”ทุจริต”ในวงการ การเมือง”ท้องถิ่น”  สุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 ชี้มูล อนุวรรตน์ ช่วยช่วง อดีตนายก อบต.เกาะสุกร จ.ตรัง พร้อมพวก 11 ราย รวมทั้ง”นายก” คนปัจจุบัน มีความผิด ที่ปล่อยให้มีการก่อสร้าง “อัฒจรรย์” สนามกีฬา แล้วเสร็จ แล้วค่อย สืบราคาภายหลัง เป็นการ”ทุจริต” สร้างความเสียหายให้รัฐ….ส่วน  ราม วิสุธนภิญโญ  ผอ.ป.ป.ช.ตรัง  ก็ไม่ยอมน้อยหน้า “สั่งฟัน” การก่อสร้าง”ท่าเทียบเรือนาเกลือ” ที่ ก่อสร้างในยุคที่ กิจ หลีกภัย เป็น นายก อบจ.ตรัง ในกรณี จัดซื้อที่ดินแพงเกินจริง ราคาไร่ละ 4 หมื่น แต่ซื้อ 2 ล้านต่อไร่ เอ้า ก็ไป ต่อสู้คดีกันที่”ศาลทุตริตฯ ที่ต่อไปจะเต็มไปด้วยคดี”ทุจริต”ของ”นักการเมือง”….ส่วนนี่เป็นความเดือดร้อนของ ประชาชน  กลิ่นเหม็นจาก “กองขยะ” หลายหมื่นตัน ของเทศบาลนครตรัง ที่”กองพะเนินเทินทึก” ที่หลังสนาม”ทุ่งแจ้ง” ที่ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านมาโดยตลอด เมื่อไหร่จะมีการแก้ปัญหาให้กับผู้เดือดร้อน และที่สำคัญการขอใช้พื้นที่”สาธารณะ” มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายเทศบาลนครตรัง ช่วยให้ความ”กระจ่าง” ให้ชาวบ้านชาวเมืองได้รับรู้หน่อย….เรื่องการ”ดูดทรายเถื่อน” ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วันนี้ มีการ”จับกุม” นายทุนผู้เป็นเจ้าของกิจการไปแล้ว 1 ราย  โดยการ”สั่งการ”ของ พ.อ.กฤศ ศรีเดชาสินธ์ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สตูล นี้ถ้า กอ.รมน. ไม่เป็นผู้”สั่งการ” เชื่อว่า หน่วยงานในพื้นที่ อ.ควนโดน เจ้าของ”ท้องที่” ที่มีการ”ดูดทราย” แบบ”เถื่อนๆ” ก็คงมองไม่เห็น ทั้งที่ รถบรรทุกทราย วิ่งผ่านไปมาทั้งวัน ก็ถามว่า “ตำรวจ” สภ.ควนโดน จ.สตูล “อยู่ดีมีสุข”  จนลืมทำหน้าที่รักษา”กฎหมาย” หรือไม่….

@เช่นเดียวกับ “น้ำมันเถื่อน” ชายแดนไทย-มาเลเซีย ใน ต.ปาดังเบซาร์ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา ที่มีการขายกัน”กลาดเกลื่อน” เมื่อ ขบวนการ”ขนน้ำมัน” นำน้ำมันจากประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านตรวจศุลกากรโดยที่ คณิต มีปิด นายด่านศุลกากรสะเดา และ เชาว์ เฉลิมเกียรติ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ.สะเดา  จ.สงขลา “มองไม่เห็น”ก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไร  แต่ เมื่อมีการนำมา”วางขาย” ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ย่อมเป็น”หน้าที่ของ” สรรพสามิต” และ ตำรวจ ปนม. ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการ “ปรามปรามน้ำมันเถื่อน” โดยเฉพาะ ตร.ปนม. มี บริษัท”ปตท. เป็นผู้ให้เงินจำนวน 100 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้จับกุมผู้ค้า”น้ำมันเถื่อน” แต่ที่ผ่านมา ไม่เคยเห็น”ผลงาน”ของ ตร.ปนม. ในการ”จับกุม” แม้แต่ครั้งเดียว เห็นแต่มีการ”ไล่จับ” รถบรรทุกน้ำมัน จาก”คลังน้ำมัน” ที่ถูกต้องตามกฎหมาย” เผื่อ”นายหัว” คนไหน”หลงลืม” เรื่อง”เอกสาร”ที่ใช้”ควบคุม”รถ จะได้”ตบทรัพย์” เข้าประเป๋า   ยุคที่ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ทำหน้าที่ หน.ศ.ตร.ปนม. เป็นยุคที่ผลงานของ ตร.ปนม. แทนจะหาเป็น”ชิ้นเป็นอัน” ไม่ได้เลย….

@ฝนตกทุกวัน แต่หลายอำเภอใน จ.พัทลุง ซึ่งประชาชนมีอาชีพ”ทำนา”ไม่มีน้ำที่จะ”หว่านกล้า”และ”ปักดำ” โอราฬ ทองขาวเผือก ผอ.โครงการชลประทาน จ.พัทลุง จึงต้องสร้างฝายถึง 5  แห่ง ใน 2 อำเภอคือ อ.เขาไชยสน กับ อ.เมือง นี่แสดงให้เห็นถึงการไม่มีแผนงานในการ “เก็บกักน้ำ” เพื่อใช้ในพื้นที่”เกษตรกรรม” แต่ ชลประทานพัทลุง กลับใช้งบประมาณเป็น “พันล้าน” ในการสร้าง”อ่างเก็บน้ำ”ใหญ่โตในพื้นที่ อ.ป่าบอน”จ.พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ สวนยาง สวนผลไม้ ไว้เพื่อ”เก็บลม” เพราะหลังสร้างเสร็จใช้เก็บน้ำไม่ได้ และยังสร้าง อาคาร สำนักงาน อย่าง”หรูหรา” แต่มีการ”ทิ้งร้าง”ชาวพัทลุง ฝากถามไปยัง ประพิศ จันทร์มา อธิบดี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ทำไม่จึงเป็นอย่างนั้น และจะแก้เรื่องนี้อย่างไร เพราะเงินที่ใช้ในการ”ล้างผลาญ” เป็นของ คนไทยที่”เสียภาษี” ทุกคน….

@ในที่สุด สาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ จ.ตรัง ก็ออกมายอมรับ”ความจริง” แบบ”หน้าชื่นตาบาน” ว่า มี สส.ของพรรค”สีฟ้า” อีกหลายคนที่เตรียม”ไขก๊อก” และมี”ส่วนหนึ่ง” ที่สนับสนุน วิธีการ”เลือกตั้ง” แบบ”หาร 500” ตาม”ใบสั่ง”ของ ผู้มีอำนาจ นั่นคือปัญหา”ภายใน”ของพรรค”สีฟ้า” ยุคที่ จุรินทร์ ลักษณวิศิฎฐ์ รัฐมนตรี”พาณิชย์” เป็น หัวหน้าพรรค…เช่นเดียวกับ”วิบากกรรม” ของ เดชอิศม์ ขาวทอง “นายกชาย” สส.เขต 5 สงขลา และรองหัวหน้าพรรค ที่ถูกฝ่ายตรงข้าม”ตามล้างตามเช็ด” ตั้งแต่วันที่ลงรับ”เลือกตั้ง” เป็น รองหัวหน้าพรรค และการส่ง”ศรีภรรยา” ลงสมัคร สส.เขต 6 สงขลา ล่าสุดคือการ”โยง” กับการจับกุมนายเตียว วุย ฮวด หรือ”โทนี เตียว” หรือ”เสี่ยวจาง” มหาเศรษฐีชาวมาเลเซีย ในข้อหา”ฉ้อโกง”และ”ฟอกเงิน” ล่าสุด สส. เดชอิศม์ ขาวทอง ออกมาให้”สัมภาษณ์” กับ”สื่อ” ว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวของกับ”ธุรกิจ”ของ”เสี่ยวจาง” ส่วน สำนักงานของ “สส.น้ำหอม” ที่เป็น”ศรีภรรยา” แม้จะตั้งอยู่ใน”อาณาจักร” ของ”เสี่ยวจาง” แต่มีสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมาย ทุกคนให้”รับฟัง” ส่วนใครจะ”เชื่อ” หรือ”ไม่เชื่อ” เป็นเรื่องของแต่ละ”บุคคล” ที่บังคับกันไม่ได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ทุก”ก้าวย่าง” ที่เกิดขึ้นกับ”นายกชาย” คือการ”ทำลายล้าง” ทางการเมือง ทั้งสิ้น ฉะนั้น ในวงการของ”การเมืองไทย” ใครที่”ไม่แกร่ง” ใครที่”ไม่ทน” และใครที่”ไม่ด้านพอ” อย่างเข้าไป”ยุ่งเกี่ยว” เพราะ”การเมืองไทย” วันนี้ ที่มีส่วนของความ”เลวร้าย” ที่ยังรอคนดี”ศรีแผ่นดิน” มาแก้ไข” แล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับ 

———————————————————–

ไชยยงค์ มณีพิลึก 

ตลาดนัดสินค้าเกษตร.  นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธาน เปิดตลาดนัดสินค้าการเกษตร ประจำปี 2565 โดยมี เจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา ไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา และ คณะ ร่วมในพิธี ณ ตลาดโคกไร่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 

แสดงความยินดี.   ไพเจน มากสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับ สมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองควนลัง เนื่องในโอกาสเปิดอาคารแห่งใหม่ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา.    ศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้ โดยการร่วมมือกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุม โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ส่งสัญญาณ.    นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดประชุมเวทีระดมความคิดเห็น นำคอหงส์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี สมยส พลายด้วง ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 3  ไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา และ นักการเมืองท้องถิ่น ร่วมในพิธี เป็นการส่งสัญญาณพร้อมสู้การเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คล้ายวันสถาปนา.   พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 46 ครบรอบ 15 ปี  ณ กรมทหารพรานที่ 46 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

หลักสูตรการเมือง.   วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ,พ.ต.อ.ทวี สอดส่ง สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรค พร้อม สส.ใน สามจังหวัดชายแดนใต้ เปิดอบรมหลักสูตรการเมือง รุ่นที่ 2 ให้กับชาวนราธิวาส ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ประเมินโครงการ.   พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผช.ผบ.ตร.เป็นประธานในการประเมินโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ของ สภ.เบตง จ.ยะลา โดยมี พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา และ  พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง และ คณะ ให้การต้อนรับ 

ร่วมเป็นเกียรติ.    พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนในพิธีเปิดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ณ ศูนย์การอิสลามศึกษา มัสยิดอาห์มาดียะห์ บ้านน้ำเย็น ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี มุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานในพิธี 

แถลงข่าว.   สุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 ราม วิสุธนภิญโญ ผอ. การสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ. ตรัง ธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผอ. สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ตรัง สตูล  สาวสุดใจ ไข่แสน ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ โดยมีการแถลงผลงานด้านการปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมิติชี้มูล รวม 3 เรื่อง ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน 8 เรื่อง ณ ห้องประชุม ณ โรงแรมอีโก้อินท์ อ.เมือง.จ.ตรัง 

ต้อนรับ.   พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงส์วิไล ผบ.ร.5/ผบ.ฉก.ร.5 ( ประธานฝ่ายไทย ) ให้การต้อนรับ พลจัตวา มูฮัมหมัด ซากิ บิน อาบู ( Brig Gen Mohd Zaki bin Abu ) ผบ.พล.น้อย ร.30 มซ.  ( ประธานฝ่ายมาเลเซีย ) และคณะฯ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ร.5 และเตรียมการประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางบก ไทย-มาเลเซีย LEWG ครั้งที่ 2/2565 โดยมีพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ รวมทั้งร่วมหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนโล่ที่ระลึก และชมห้องประวัติศาสตร์ของหน่วย ณ บก.ร.5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆนี้ 

ยินดีด้วย.   กิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส  อามีร ซาริคาน รองนายกเทศบาลตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส ร่วมแสดงความยินดีกับ อาบิดิน ดุลย์กานนท์ ในโอกาสเปิดร้านสะดวกซื้อในปั้มน้ำมัน ปตท.ที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

สร้างป่าในใจคน.   ชมรมสิงห์เทาอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการ “สร้างป่าในใจคน สร้างคนด้วยจิตอาสา” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ จัดกิจกรรมขึ้น ณ บ้านปาแย อ.มายิ จ.ปัตตานี เป็นกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ และสร้างจิตสำนึกในการทำงานด้านจิตอาสาให้กับเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปลูกต้นไม้.   ด.ต.โดมเดช ขุนกลับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา พร้อมผู้บริการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นทองอุไร และเก็บขยะ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

โคกหนองนา.   ชัยเดช ปาละวงค์ นายอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ โคก หนอง นา ที่เป็นการร่วมกันดำเนินการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ ณ วัดดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

ตลาดนกเขา.   หลังสถานการณ์โควิท -​19 ได้คลี่คลาย ทำให้การซื้อขายนกเขาคึกคักขึ้น  อับดุลอาซิ  เจะอาลี อุปนายกสมาคมนกเขาชวาแห่งประเทศไทย จึงจัดตั้งชมรม นกเขาชวาจังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมการจัดแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ โดยมี ผู้เลี้ยงนกเขาชวาจากต่างประเทศมาร่วมด้วย เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ฟื้นฟูตัวขึ้น 

ช่วยกลุ่มเปราะบาง.  โอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง  จ.ปัตตานี พร้อมด้วยทีมงาน  ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมครัวเรือนยากจนประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ตามข้อมูลบัญชี พีแม็พ และมอบสิ่งของให้กับ น.ส.ละมัย ผ่องน่าชม ผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

มิตรภาพไร้พรมแดน.  กูพัครูรอซี กูโน หัวหน้าทีมงานมิตรภาพไร้พรมแดน  ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจมอบทุนสนับสนุนการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลีตอ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้-ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ในการนี้ในนามทีมงานมิตรภาพไร้พรมเเดน โดยมี ฮูเซ็น คงศรีวีรพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านลีติและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับ