โรคทางเพศยอดฮิตอีกโรคที่มักจะมาคู่กันกับโรคอีดี นั่นก็คือโรคหลั่งเร็ว หรือโรคพีอี (PE) คือ โรคที่ไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้ มีการแข็งตัวดีแต่สอดเข้าช่องคลอดใช้เวลาเร็วมากหลั่งตั้งแต่ตอนเล้าโลม หลั่งภายใน 1-2 นาที บ้างก็หลั่งแล้วอ่อนตัวไม่สามารถแข็งตัวได้อีกทำให้ผู้ชายผิดหวังและผู้หญิงก็ผิดหวัง ผู้หญิงจะโกรธและเกลียดการมีเพศสัมพันธ์ไปเลย โรคพีอีและโรคอีดีเป็นโรคที่คู่กัน  บางคนเริ่มบกพร่องจากโรคพีอีก่อน เป็นมาก ๆ จนเกิดโรคอีดีตามมา ชายบางคนเป็นโรคอีดีก่อนแล้วตามด้วยโรคพีอีแบบทุติยภูมิตามมา 

โชคดีที่ปัจจุบัน มีวิธีการฟื้นฟูและรักษาจนสามารถเข้าสู่ความมั่นใจให้ผู้ชายได้ คือ หลั่งช้าได้นานถึงครึ่งชั่วโมง ช่วยฟื้นความรักให้ครอบครัวอีกครั้ง ฝ่ายหญิงจะหย่าจะเลิกอยู่ ๆ ก็เปลี่ยนใจเมื่อเห็นสามีอดทนเริ่มรักษาแล้วก็สามารถเริ่มให้ความสุขแก่กันและกันได้ ก็จะถนอมน้ำใจรักกันอีกไม่หย่าแล้ว หากดื้อไม่รักษาอีกก็จะพิจารณาหย่าแน่นอน

โรคทางเพศที่ควรรู้จักโรคสุดท้ายที่เป็นผลมาจากโรคอีดี และโรคพีอี คือ ออกัสเซอม์ คือจุดสุดยอดของความสุขทางเพศทำให้มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อในช่องเชิงกรานทุกมัดรวมทั้งกล้ามเนื้อรอบท่อปัสสาวะของผู้ชาย ตามด้วยระยะคลายตัว เมื่อมีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา คลายตัวแล้วก็เข้าสู่ระยะพักตัว ผู้ชายจะแข็งตัวได้อีกต้องใช้เวลานาน หนุ่ม ๆ จะใช้เวลาเพียง 5 นาที ผู้ชายสูงอายุจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมง ก็มีบ้างที่ไม่สามารถแข็งตัวได้อีกต้องรอถึง 1-7 วัน ตามสภาพของสุขภาพแต่ละคน แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเมื่อถึงจุดออกัสเซอม์แล้วถ้าถูกกระตุ้นต่อเนื่องก็จะไม่มีระยะเวลาคลายตัวหรือพักจะสามารถถึงจุดออกัสเซอม์ได้ติดต่อกัน ครั้งที่ 2, 3, 4, 5 หรือ 10 ครั้งก็ได้

ถึงได้มีสูตร 2/1 3/1 ….. 10/1 คือ ผู้หญิงถึงจุดสุดยอด 2, 3, 10 ครั้งต่อผู้ชายที่มีการหลั่ง 1 ครั้งเท่านั้น แต่ออกัสเซอม์ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าผู้ชายเป็นอีดี กามารมณ์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตส่วนตัวของชายและหญิง มีการวิจัยยืนยันแล้วว่าคู่สมรสในวัย 70 ปีขึ้นไป ร้อยละ 60 ยังมีกิจกรรมทางเพศอยู่ หากฝ่ายชายวัย 80-90 ยังแข็งตัวได้ดีฝ่ายหญิงก็ยังคงมีเพศสัมพันธ์ได้เกิน 80 ปีขึ้นไปได้ขึ้นกับฝ่ายชายมีความแข็งตัวอยู่ดีขนาดใดเท่านั้น

ปัจจุบันชายสูงอายุ 90 ปีหากฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพศอยู่เสมอก็ไม่ห่วงแล้วเรื่องการแข็งตัวสามารถปฏิบัติได้ทุกวันเป็นความสุขทางใจอายุยืนเพิ่มขึ้นด้วย

————————-
ดร.อุ๋มอิ๋ม