เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 76 ปี วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ข้าพเจ้ามีความยินดีและขอส่งมอบความปรารถนาดี ต่อชาวอินโดนีเซียทุกท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจไปยังรัฐบาล และประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีต่อประเทศของเรา

โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวอินโดนีเซีย ขอใช้โอกาสนี้เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนขอให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ให้ดำรงสุขสวัสดิ์ตลอดกาลนาน

วันประกาศอิสรภาพของเราในปีนี้ เป็นการเฉลิมฉลองท่ามกลางความท้าทายของการระบาดใหญ่อย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ประเทศอินโดนีเซียก็อยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่ยังคงต้องต่อสู้กับการระบาดใหญ่ทั่วโลก การเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพในปีนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ ดังเช่นสโลแกนวันชาติในปีนี้ว่า “อินโดนีเซียเข้มแข็ง อินโดนีเซียก้าวหน้า” ซึ่งสามารถสื่อถึงความแข็งแกร่งเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันในเส้นทางที่ต้องเผชิญขณะนี้ เพื่อเป้าหมายในอนาคตที่ดีกว่า

กระนั้นเราก็ไม่อาจจะต่อสู้กับโรคระบาดนี้เพียงลำพัง เราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนทั่วโลก ตามที่หลายคนเห็นพ้องต้องกันในการยับยั้งและการต่อต้านการระบาดใหญ่ครั้งนี้ เราจำเป็นต้องมีการตอบสนองจากทุกฝ่าย และจำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างรวดเร็วจากทั่วโลก

ไทยและอินโดนีเซียเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด เป็นมิตรที่ไว้ใจกันมายาวนาน และยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่ทำให้มิตรภาพและการมีส่วนร่วมของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นและก้าวหน้ายิ่งขึ้น การฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและไทยในปีที่ผ่านมา แม้จะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 แต่เราก็ได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพของเราที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และศาสนาของเราเข้าด้วยกัน โดยความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่ใกล้ชิดและจริงใจบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน ความเข้าใจ ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

เกาะบาหลี

ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องของผู้คน เมื่อย้อนกลับไปหลายศตวรรษก่อน ผ่านการค้า การเผยแพร่ทางศาสนา และการแลกเปลี่ยนภารกิจทางวัฒนธรรมระหว่างอาณาจักรต่าง ๆ ของเรา การเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2414 2439 และ 2444 และเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะชวาใน พ.ศ. 2472 รวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2503 อีกด้วย

เช่นเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเยือนอินโดนีเซียในฐานะมกุฎราชกุมารในปี 2529 ถือเป็นข้อพิสูจน์แห่งความสัมพันธ์ที่ยาวนาน และทรงพลังของเราทั้งสองประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียและไทยยังแสดงให้เห็นความร่วมมือ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ อินโดนีเซียและไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ทำงานร่วมกันเพื่อรองรับการพัฒนาของประชาคมอาเซียน ให้มุ่งสู่เป้าหมายของความมั่นคงก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในหมู่ประชาชนของเราในภูมิภาค

ในเวทีระดับโลก อินโดนีเซียและไทยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่คล้ายกัน ที่มีต่อกฎบัตรสหประชาชาติ มีบทบาทสนับสนุนและสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ การเป็นสมาชิกไม่ถาวรของเราในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในช่วงปี 2562-2563 รวมถึงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในช่วงปี 2563 – 2565 เป็นตัวอย่างล่าสุดในเรื่องความร่วมมือของเรา

เกาะบินตัน ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะรีเยา

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น ได้สร้างความท้าทายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับทุกประเทศ รวมถึงอินโดนีเซียและไทย ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ในฐานะเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยที่เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่ง ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างอินโดนีเซียและไทย

หมู่เกาะราชา อัมพัต ในจังหวัดปาปัว

ทำให้สองประเทศของเรา ไม่เพียงแต่จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นในทุกด้าน แต่ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเน้นย้ำข้อความจากท่านประธานาธิบดี โจโก วีโดโด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเราระดับทวิภาคี การมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุน การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณสุข รวมทั้งเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อรัฐบาล ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับการสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและไทยอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่นี้ได้ด้วยความสำเร็จ.

ภัทราพร ไพบูลย์ศิลป

ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย