@@@@ ททท.สำนักงานซิดนีย์ ร่วมกับกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ททท. จัดงาน Amazing Thailand Road Show to New Zealand and Australia 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน และส่งเสริมการตลาด กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพรายได้ระดับกลาง-บน ซึ่งนับเป็นการจัดกิจกรรมแบบ Face to Face ครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลีย หลังการระบาดของ Covid-19 โดยมีผู้ขาย (Sellers) จากประเทศไทยจำนวน 40 หน่วยงาน เข้าร่วมงาน แบ่งเป็น โรงแรม 36 ราย Entertainment & Attraction 3 ราย และสนามกอล์ฟ 1 ราย ……………….. การจัดงานที่เครือรัฐออสเตรเลีย มีขึ้น 2 วัน  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 จัด ณ โรงแรม Sofitel Melbourne on Collins นครเมลเบิร์น มีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมงาน 79 ราย และวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ Doltone House – Hyde Park นครซิดนีย์ มีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เข้าร่วมงาน 64 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ทั้ง 2 เมือง และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมงานที่นครเมลเบิร์น ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ เป้าหมายและแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวออสเตรเลีย และที่นครซิดนีย์ ได้รับเกียรติ จากนางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ , คณะกรรมการ ททท. นางวรนุช ภู่อิ่ม

นายธเนศ วรศรัณย์ นางฐนิวรรณ กุลมงคล เข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรม Thailand Product Update  นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทย ,การเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) และการจับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปประเทศไทย พร้อมที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินจาก Thai Airways, Singapore Airlines, Malaysia Airline และ Thai Air Asia X และการสนับสนุนที่พักจากโรงแรมต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน ………………… นางบุษกร พรหมมาโนช ผอ.ททท.สำนักงานซิดนีย์ กล่าวว่าในปี 2565 จากข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางไปประเทศไทย จำนวน 336,688  คน ซึ่งมีอัตราการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจากปี 2562 ร้อยละ 84  มีวันพักเฉลีย 13.29 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 5,401 บาท นับเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ ททท. ต้องรักษาฐานและกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ททท.คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากตลาดออสเตรเลีย 654,422  คน  ซึ่งตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน.2566 มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วจำนวน 212,405 คน

ททท.สำนักงานซิดนีย์ ร่วมกับกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ททท. จัดงาน Amazing Thailand Road Show to New Zealand and Australia 2023 ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ณ Sofitel Melbourne on Collins และ Doltone House – Hyde Park

@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา และชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดธัมมธโร เนื่องในโอกาสสำคัญที่พระสงฆ์ของวัดธัมมธโร 2 รูปได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระครูปลัด สมบัติ เป็นพระครูวินิตวรกิจคุณ และพระราชสีลาภรณ์ ซึ่งเมื่อปี 2556 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป จึงได้แต่งตั้ง พระครูใบฎีกา สุริยา ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่พระครูปลัด รวมทั้งในโอกาสที่พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโรมีอายุครบ 74 พรรษา ทั้งนี้ มีพระสงฆ์วัดธัมมธโร และจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิกตอเรียและรัฐแทสเมเนียเข้าร่วมพิธีสงฆ์รวม 9 รูป ……………………… ในโอกาสดังกล่าว นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการพร้อมคู่สมรส พุทธศาสนิกชนไทยและต่างชาติจากกรุงแคนเบอร์รา รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิกตอเรียและรัฐควีนส์แลนด์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้กล่าวแนะนำตนต่อชุมชนไทยที่เข้าร่วมพิธี และได้ย้ำถึงความสำคัญของการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของชุมชนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างความรักสามัคคีปรองดองกันในหมู่คนไทยเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อให้ชุมชนไทยมีเกียรติและศักดิ์ศรี สามารถอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติในสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียได้อย่างภาคภูมิ และย้ำเจตนารมณ์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของชุมชนไทย

วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา และชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีทอดผ้าป่า เนื่องในโอกาสสำคัญที่พระสงฆ์ของวัดธัมมธโร 2 รูปได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

@@@@ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ททท.สำนักงานซิดนีย์ และ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ ททท. ได้จัดกิจกรรม Amazing Thailand Road Show to New Zealand and Australia 2023 ณ Crowne Plaza Auckland เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพรายได้ระดับกลาง-บน อย่างสมดุลในช่วง Low season ของไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเดินทางท่องเที่ยวของไทย ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวช่วงการเจรจาธุรกิจ พร้อมนี้ ททท.สำนักงานซิดนีย์ได้จัดกิจกรรมระหว่างการจัดงาน ดังนี้ 1. กิจกรรม Seller Briefing โดย ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนฯ ได้นำเสนอสถานการณ์ตลาดนิวซีแลนด์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่นิยมในการเดินทางและโอกาสในการทำตลาด เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเตรียมพร้อม เพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ 2. กิจกรรม Thailand Products Update เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการทางท่องเที่ยวให้แก่บริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนท้องถิ่นจากประเทศนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วมงาน 3. กิจกรรม Table Top Sales เพื่อเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย (Sellers) ได้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (Supply Side) ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการวางกลยุทธ์การขายไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 4. กิจกรรม Reception เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเป็นการขอบคุณผู้เข้าร่วมงานที่มีส่วนผลักดันให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยในตลาดนิวซีแลนด์มีการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต และการจับสลากรางวัล (Lucky Draw) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ในการสนับสนุนรางวัล Package Tour รางวัลที่พัก และสายการบินที่ให้การสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นอภินันทนาการ ……………….. โอกาสเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำประเทศนิวซีแลนด์ ในการกล่าวต้อนรับ โดยกล่าวเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของการท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ให้ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้บริสุทธิ์  กล่าวคือเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ………………….. นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยและนิวซีแลนด์  โดยกล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อน “ปีท่องเที่ยวไทย 2566” (“Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters”) รวมถึงผลักดันการท่องเที่ยวที่ส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย (Meaningful Travel) ผ่าน Soft Power และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based-Tourism) ตอกย้ำกลยุทธ์ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) สร้างมาตรฐานสู่ความยั่งยืน ……………………. การจัดกิจกรรม Amazing Thailand Road Show to New Zealand and Australia 2023 ณ Crowne Plaza Auckland เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ มีผู้ประกอบการนำเที่ยวที่เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) จากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 73 ราย และผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย 35 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.2566 มีนักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วจำนวน 23,458 คน และ ททท. ตั้งเป้าว่าเมื่อสิ้นสุดปี 2566 ประเทศไทยจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากตลาดนี้ประมาณ 84,000 คน โดยแม้ว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก แต่ด้วยระยะเวลาพำนักที่นานกว่า 12.5 วัน ประกอบกับค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป 68,661 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์นับเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ ททท. ต้องรักษาฐานและกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง

ททท.สำนักงานซิดนีย์ และ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ ททท. ได้จัดกิจกรรม Amazing Thailand Road Show to New Zealand and Australia 2023 ณ Crowne Plaza Auckland เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

@@@@ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นางสาววรรณศรี โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ และนางสาวศิถี ตันบุนเต็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ได้พบหารือกับนาย Nicholas Moore ผู้แทนพิเศษสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Special Envoy for Southeast Asia) ที่นครซิดนีย์ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี ค.ศ. 2040 (Southeast Asia Strategic Economy to 2040) ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียได้มอบหมายให้นาย Moore เป็นผู้จัดทำร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการลงทุนระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการเตรียมการเดินทางเยือนไทยของนาย Moore ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จากผู้เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และคณะ ได้พบหารือกับนาย Nicholas Moore ผู้แทนพิเศษสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี ค.ศ. 2040

@@@@ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นำโดยนายอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในโอกาสเยือนนครซิดนีย์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1 ร่วมกับ Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) และประชุม International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) 2023 ในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยและออสเตรเลียได้หารือถึงการจัดทำความตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนงานร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง เพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภค ซึ่งประเทศไทยสามารถเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากออสเตรเลียได้

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในโอกาสเยือนนครซิดนีย์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ACCC และประชุม ICPEN 2023 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

@@@@ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้พบหารือกับนาย David Van สมาชิกวุฒิสภาออสเตรเลีย และรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ที่รัฐสภาออสเตรเลีย ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับออสเตรเลียและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน-ประชาชน รวมทั้งระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้พบหารือกับสมาชิกวุฒิสภาออสเตรเลีย และรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ที่รัฐสภาออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

@@@@ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางนาฏสุดา พิตต์แมน ประธานสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) นำคณะกรรมการของสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เพื่อแนะนำสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่และรับตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ฝ่ายไทยของสมาคมฯ โดยประธานสมาคมฯ ได้สรุปความเป็นมา การดำเนินกิจกรรมและแผนงานในอนาคต ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการร่วมมือเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในกรุงแคนเบอร์ราให้กับชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ประธานสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) นำคณะกรรมการของสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เพื่อแนะนำสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่และรับตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ฝ่ายไทย

————————–
ไตรภพ ซิดนีย์