เรียนคุณหมอ ดร.โอ สุขุมวิท 51 ที่เคารพ

ผมอยู่ในกลุ่มชายสูงวัย อายุ 74 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ ไปพบแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง แพทย์ให้กินยาขยายหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงก็ต้องกินยาคุมด้วย เบาหวานไม่มี แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำคัญ ปัญหาสำคัญที่อยากจะเรียนถามก็คือยังมีความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์อยู่ แต่อวัยวะเพศไม่ยอมตื่นตัวเลยและอารมณ์ทางเพศก็ลดลง เป็นเช่นนี้มาจะเกือบ 3 ปีแล้วส่วนภรรยาเข้าสู่วัยทองแล้วเธอยังพอมีความต้องการอยู่บ้าง ผมก็เห็นใจภรรยา อีกทั้งในใจก็อยากมีความสุขทางเพศในช่วงบั้นปลายชีวิตบ้างสักเดือนละครั้งก็ยังดี ขอรับคำแนะนำจากคุณหมอโอ ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ด้วยความเคารพ
วัชริศ 74

ตอบ วัชริศ 74

ผู้ชายส่วนใหญ่ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดหรือเกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นจากโรคดังกล่าวมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือโรคอีดีได้ประมาณร้อยละ 10-20 ของผู้ชายที่เป็นโรคของหลอดเลือด ซึ่งจะเกิดความผิดปกติในการแข็งตัวของอวัยวะเพศมากบ้างน้อยบ้าง ในผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแดงไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เต็มที่ทำให้เนื้อเยื่อขาดสารอาหารและออกซิเจน เนื้อเยื่อเหล่านั้นก็จะถูกทำลายและไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ การแข็งตัวของอวัยวะเพศย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณของเลือดที่ไหลเข้าองคชาต เมื่อเกิดความผิดปกติที่หลอดเลือดย่อมมีผลทำให้อวัยวะเพศไม่เกิดการแข็งตัวได้ตามปกติ นอกจากนี้ในชายสูงอายุระดับฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงก็มีส่วนที่ทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศและอารมณ์ทางเพศลดน้อยลงได้เช่นเดียวกัน

การฟื้นฟูอาการอีดีของคนไข้โรคหัวใจวัย 74 ปี รายนี้มีข้อห้ามใช้ยาเฉพาะกิจเนื่องจากคนไข้ได้รับยากลุ่มขยายหลอดเลือด เพราะจะไปออกฤทธิ์เสริมกันทำให้ความดันต่ำ หมดสติเสียชีวิตได้ การฟื้นฟูคนไข้กลุ่มนี้ต้องใช้วิธีฝึกกล้ามเนื้อเพศโดยตรง ร่วมกับการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำหรือช็อกเวฟ จะเป็นวิธีที่กระตุ้นให้มีการสร้างเส้นเลือดที่องคชาตเป็นวิธีการรักษาอาการอีดีที่สาเหตุโดยตรง การแข็งตัวจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้ยาในคนไข้บางราย หรือถ้ามีการใช้ยาก็จะใช้ยาลดน้อยลง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยต่อคนไข้กลุ่มนี้เป็นอย่างมาก และจะได้ผลดีมากขึ้นเมื่อมีการรักษาด้วยวิธีช็อกเวฟร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อเพศ จะทำให้มีเลือดไหลเข้าองคชาตในปริมาณที่มาก การแข็งตัวเกิดได้ง่าย

ปัญหาการไม่มีอารมณ์ทางเพศก็ต้องเข้ารับการตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน พร้อมทั้งตรวจหาค่าพีเอสเอร่วมด้วย หากคุณอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเสริมฮอร์โมนเพศได้ การได้รับฮอร์โมนเพศเสริมก็จะทำให้คุณมีอารมณ์ทางเพศที่ดีขึ้น รวมไปถึงการแข็งตัวของอวัยวะเพศก็ดีขึ้นด้วย ดังนั้นหากคุณยังอยากมีความสุขทางเพศในช่วงท้ายของชีวิต ควรรีบเข้าพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการฟื้นฟูอาการอีดีให้ดีขึ้นพร้อมใช้งานบางท่านสามารถฟื้นฟูกลับมาได้อาทิตย์ละ 2 ครั้ง หรือตามที่ใจคุณต้องการ

————————–
ดร.โอ สุขุมวิท 51