ปัจจุบัน อัตราการเกิดของไทยถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะลดตํ่าลงต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 500,000 รายต่อปี ในขณะที่อัตราผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเป็นที่มาว่า กระทรวงสาธารณสุขต้องรณรงค์ให้การเกิดในแต่ละปีมีคุณภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม “นพ.พีระยุทธ สานุกูล ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันอัตราการท้องในวัยรุ่น หรือท้องไม่พร้อมนั้นยังมีอยู่เรื่อย ๆ โดยสถิติเมื่อ ปี 2562 พบวัยรุ่นหญิงอายุตํ่ากว่า 20 ปี คลอดบุตร 63,831 คน แบ่งเป็นอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 61,651 คน เฉลี่ยวันละ 169 คน และอายุตํ่ากว่า 15 ปี จำนวน 2,180 คน หรือเฉลี่ยวันละ 6 คน นอกจากนี้ยังพบหญิงตํ่ากว่า 20 ปี คลอดซํ้า 5,222 ราย นับเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วง โดยเฉพาะกรณีที่ตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัว

เรายังพบว่าวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมกว่า 50% ไม่ตั้งใจมีเพศสัมพันธ์ อีก 30% ไม่รู้จักวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง 10% มีเพศสัมพันธ์ขณะมึนเมา และ 10% ไม่ตระหนักคิดว่ามีเพศสัมพันธ์ 1-2 ครั้งไม่ท้อง บางส่วนนำไปสู่การทำแท้งเถื่อน ถึงเสียชีวิตก็มี”

ดังนั้น “กรมอนามัย” จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2560-2569 โดยตั้งเป้าลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นในปี 2569 ไม่เกิน 25 ต่อ 1,000 คน จากปัจจุบันอยู่ที่ 28 ต่อ 1,000 คน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นสร้างความตระหนักรู้การดูแลตัวเอง ส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสม หากเด็กตั้งครรภ์ต้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาได้เปิดตัว Line Official Account TEEN CLUB เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ประเด็นความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น สามารถเข้าถึงคำปรึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา มีแบบคัดกรองตนเอง การส่งเสริมสุขภาพ การใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย การคุมกำเนิดที่เหมาะสม รวมถึงการปรึกษา จึงขอเชิญชวนวัยรุ่นแอดไลน์ TEEN CLUB ได้ที่ https://line.me/R/ti/p/@teen_club

ขณะเดียวกัน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ยังร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่งเสริมวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ให้สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงคุมกำเนิดและฝังยาคุมได้ฟรีทุกกรณี ครอบคลุมถึงหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถรับบริการในสถานบริการเครือข่ายของ สปสช.ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนค่าบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาในช่องทาง Line Official Account TEEN CLUB เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องเพศให้วัยรุ่น.

คอลัมน์ : คุณหมอขอบอก

เขียนโดย : อภิวรรณ เสาเวียง