วางพวงมาลา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณภายในวงเวียนเทพสตรี ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (กฤษณพงศ์ อยู่รอด / ธนพล อาภรณ์พงษ์ / ลพบุรี)

ให้ความเมตตา…

พระเดชพระคุณพระราชเมธากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม ( วัดเพรียว) เมตตาบริจาคข้าวกล่อง/น้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19 โดยมี นพ.ธำรงศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะรับมอบ ณ โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันก่อน (วิรัตน์ เดชะวราฤทธิ์ / สระบุรี)

ประดับสติกเกอร์

พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีประดับสติกเกอร์และเข็มกลัด ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม อันแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย ของนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและแด้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 668 นาย ทำให้ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท มีคำพูดที่ว่า พวกเรารับผิดชอบต่อสังคม และครอบครัว (สมชัย ประนอม ลัทธิเดช / ชัยนาท)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ นายนพภา เจริญผล ผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลังคาเรือน ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ราย

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัยพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน โดยสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้แก่ นายนพภา เจริญผล ผู้ประสบอัคคีอัคคีภัยบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง 1 หลังคาเรือน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน มอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว (ศูนย์ข่าวภาคกลาง)

นายกกีฬาสระบุรี

คณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรีได้ประชุมในวาระ 2564-2568 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค และได้มีมติเลือก ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรีคนใหม่ และได้วางแนวนโยบายจะส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในจังหวัดสระบุรีทั้งในระดับเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่โครงการช้างเผือกตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อทวงคืนเจ้าเหรียญทองบางประเภทให้กับจังหวัดสระบุรีต่อไป (สมชาติ มานะยิ่งเมด / สระบุรี)

มอบอุปกรณ์แพทย์

นายแพทย์ ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับมอบ

1. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (high flow mode only) จำนวน 1 เครื่อง 200,000 บาท

2. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง (Hematocrit Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง 40,000 บาท

โดย อาจารย์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นำโดยอาจารย์ นภัสศิริ อิศรีทอง และคณะ สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจาก ไวรัส โควิด-19 ในนามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณมา ณ ที่นี้ (ศูนย์ข่าวภาคกลาง)

เห็ดตับเต่าบ้านสามเรือน

นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้เห็ดตับเต่า ที่ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปแล้ว หลังจากเกษตรกรกว่า 120 ราย ใช้พื้นที่กว่า 200 ไร่ เพาะเห็ดตับเต่าเป็นอาชีพ  สามารถสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท พร้อมกับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่น โดยเฉพาะเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดตับเต่าคลองโพ ล่าสุด ได้เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ควบคู่กับการเรียนรู้วิถีพื้นถิ่นดั้งเดิมของชุมชน ทั้งทางบกและทางน้ำ เช่น ล่องเรือชื่นชมธรรมชาติรังนกกระจาบสีทอง ชมสวนกล้วยไม้ อาหารพื้นถิ่น ขนมไทยโบราณ เรียนรู้การเพาะปลูกเห็ดตับเต่า และการทำเมนูจากเห็ดตับเต่า ชมพิพิธภัณฑ์บ้านลุงหอม ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาของชุมชน พร้อมระบุ เห็ดตับเต่าเป็นพืชขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณตลอดแนวที่ลุ่มริมคลองโพ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะขึ้นปะปนอยู่ในป่าโสน มีดอกขนาดใหญ่ หมวกเห็ดมน ผิวมัน เนื้อแข็ง สีน้ำตาลเข้ม ก้านโคนใหญ่ มีให้รับประทานในช่วงฤดูฝน เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายนเท่านั้น ผู้สนใจท่องเที่ยวชมชุมชนสามเรือน ติดต่อได้ที่ นายณัฐพล รื่นถวิล  08-1852-9651 หรือสนใจสั่งซื้อเห็ดตับเต่าได้ที่ นางเดือนเพ็ญ รื่นรส (08-7014-6038) (ชาญ ชูกลิ่น / อยุธยา)

รับมอบหน้ากาก

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย CP ภายใต้กิจกรรม “CPF ร้อยเรียงใจ หนุนภารกิจสู้ภัยโควิด-19” นำโดย คุณจิรัญดร จักษุศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ธุรกิจโรงงานซอส พรีมิกซ์ เครื่องปรุง คุณชาตรี พิมพ์อ่ำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด และบริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จำกัด คุณจำนงค์ สืบประสงค์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ ผู้แทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก-ท่าเรือ คุณเทิดศักดิ์ ศักดิ์วรรณกานต์ ผู้จัดการสำนักธุรการ ภาคกลาง 2 พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัย CP จำนวน 12,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจสู้ภัยโควิด-19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน ณ หน้า ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วุฒิภัทร ไทยสม / อยุธยา)

โครงการครัวนำสุข

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผวจ.ชัยนาท นายวัฒนา เตียวสุรินทร์ พัฒนาการ จ.ชัยนาท พระสุธี วราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระมหานคร จรณธัมโม เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท ได้ร่วมกันจัดโครงการ”สวนครัวนำสุข พอเพียงเพื่อเพียงพอ” ตามแนวปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียง ตามพระราช ดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โครงการดังกล่าว มีนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในครั้งนี้ ประกอบด้วย กะเพรา คะน้า ผักบุ้งจีน พริก บวบ ตะไคร้ วอเตอร์ครส รวมทั้งสมุนไพร เช่นฟ้าทะลายโจร เป็นต้น (สมชัย ประนอม ลัทธิเดช /ชัยนาท)

ส่งใจสู้โควิด

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 ขวด ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี แพทย์หญิงฌมาภรณ์ คลังรัตน์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเสนา เป็นผู้แทนรับมอบ (วุฒิภัทร ไทยสม / อยุธยา)

เครื่องผลิตออกซิเจน

ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นอภ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ได้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) จำนวน 1 เครื่อง จาก ธงชัย-สุภาวดี อินทรางกูร ณ อยุธยา เพื่อมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ความช่วยเหลือ เเละเยียวยาผู้ติดเชื้อ ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนมากในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม ก่อนส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลพัฒนานิคมเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป (กฤษณพงศ์ อยู่รอด – ธนพล อาภรณ์พงษ์ / ลพบุรี)

ให้กำลังใจ

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรี ต.โคกตูม พร้อมด้วย กำนัน ผญบ. เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตูม และ ตำบลนิคมสร้างตนเอง เป็นผู้รับมอบ (กฤษณพงศ์ อยู่รอด / ธนพล อาภรณ์พงษ์ / ลพบุรี)

มอบอุปกรณ์

นายลือชัย การุณย์วรวงศพ ประธานสภาเทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และสมาชิกได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ดำเนินการ ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีอายุ 60 ปี และมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวิหารแดงที่ อสม.และเจ้าหน้าที่ได้สำรวจแล้วขอให้ไปฉีดวัคซินสร้างภูมิคุ้มกัน โรคโควิด-19 ได้ในวันที่ 16-17 มิ.ย.ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่หอประชุมอำเภอวิหารแดง โปรดนำบัตรประชาชนและใบยินยอมมาด้วย (สมชาติ มานะยิ่งเมต / สระบุรี)