จุดสุดยอดทางเพศ เกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง โดยเมื่อถึงจุดสุดยอด กล้ามเนื้อในท้องน้อยส่วนล่างซึ่งอยู่รอบอวัยวะเพศและทวารหนักจะบีบและคลายตัวอย่างสุขเพศเรื่องสำคัญของชีวิตคู่การเรียนรู้พื้นฐานทางเพศจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สนใจรับรู้ให้ลึกซึ้ง ขาดความรู้ทางเพศก็จะทำให้อีกฝ่ายไร้อารมณ์เกิดความทุกข์ เมื่อเข้าสู่ช่วงเริ่มต้น อย่ารีบร้อนต้องมีการอุ่นเครื่อง ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการเวลาประมาณ 20 นาทีในการสร้างความตื่นตัวทางเพศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการออกัสซั่ม การข้ามวงจรการกระตุ้นความตื่นตัวทางเพศไปอย่างลวก ๆ ทำให้การสู่สุขสุดยอดยิ่งยากเย็นขึ้น อย่าเข้าใจผิดว่าจุดสุดยอดเกิดได้แค่ในช่องคลอดได้เท่านั้น

จุดสุดยอดทางเพศของผู้หญิงที่ดีที่สุดคือ จุดซียูวี คือจุดสำคัญที่สุดที่ช่วยหญิงไร้อารมณ์ให้เปลี่ยนแปลงเป็นหญิงสดชื่นตอบสนองต่อการสัมผัสจุดนี้ จำนวนของชายที่รู้จักได้ศึกษารู้วิธีสัมผัสยังน้อยมาก ก่อให้เกิดปัญหาถามมาว่าทำไมฝ่ายหญิงไม่มีอารมณ์จากวัยสาวถึงวัยสูงอายุ ปกติวัยสาวก็จะตอบสนองได้ดีกว่าวัยสูงอายุอยู่แล้ว พบว่าฝ่ายชายจะสัมผัสไม่ถูกจุดตลอดเวลา ผู้ที่ไม่รู้จักไม่เคยฝึกก็จะปฏิบัติไม่ได้ไม่สามารถเปิดความสว่างความสดชื่นของอารมณ์ฝ่ายหญิงได้

จุดซียูวี เป็นศูนย์รวมของเนื้อเยื่อเส้นเลือดฝอยและกลุ่มประสาท เป็นประตูผ่านสิ่งเร้าเข้าสู่ระบบสมองส่วนต่าง ๆ ที่จะรับรู้แล้วสั่งงานกลับลงไปบริเวณที่รอตอบรับอยู่ ปรากฏการณ์ตอบสนองอย่างถูกที่ ถูกทาง ถูกเวลา และมีเวลานานพอ จะเกิดปรากฏการณ์ออกัสซั่มแก่ฝ่ายหญิงได้หลายครั้งบ่อย ๆ โดยไม่ต้องใช้ยากระตุ้นแต่อย่างใด

จุดซียูวี คือ จุดคลิโทยูรีโทรวาไยนอลล์ (Clito-urethro-vaginal หรือ CUV complex) จุดหรือบริเวณนี้น่าศึกษาทางด้านเพศสัมพันธ์จิตวิทยาเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางร่วมในการบำบัดรักษาผู้หญิงที่ไม่สามารถถึงจุดสุดยอดทางเพศสัมพันธ์ปกติได้ หากชายไม่รู้จักจุดกระตุ้นสำคัญเหล่านี้นานเข้าก็จะกลายเป็นชายที่น่ารำคาญ ฝ่ายหญิงก็จะเกิดความรังเกียจที่ต้องอดทนร่วมรักกันแบบซ้ำซากต่อไป ดังนั้นเหล่าชายชาตรีทั้งหลายรู้จักจุดซียูวีกันแล้วหรือยัง.

——————————–
ดร.อุ๋มอิ๋ม