วันแห่งกระจก เป็นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นจากการเล่นคำในภาษาญี่ปุ่น คือ いい (11) กับ ミラー(30) = ii mirror แปลว่า กระจกที่ดี วันนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นหันมาใส่ใจกับบุคลิกภาพของตนเอง ให้หันมาออกกำลังกายเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่สวยงาม

ที่มาของกระจก
กระจกมีประวัติความเป็นมาจาก แก้ว และแก้วก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยทีเดียว ตามตำราของ พลินี ดิ เอลเดอร์ นักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน ได้เขียนกล่าวไว้ว่า กะลาสีที่อาศัยอยู่ในแถบโพลิเนเชียน เป็นผู้ค้นพบ แก้ว จากการหุงหาอาหาร ที่ชายหาด ซึ่งตอนนั้นไม่มี ภาชนะ หม้อ ไห ที่ไหน ก็เลยไปหาวัสดุในโกดัง ในโกดังเรือ มีแผ่นเนตรอน มาหุงอาหารปรากฏว่า เมื่อเนตรอนถูกความร้อนผสมกับทรายที่ชายหาด กลายเป็นของเหลวและเมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นของแข็ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแก้ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ก็มีความเชื่อที่ว่า แก้วเกิดก่อนหน้านั้นหลายพันปีเลยทีเดียว ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล แถบเมโสโปเตเมีย หรือประเทศซีเรียและอิรัก ในปัจจุบัน ถึงแม้เวลาจะไม่เป็นที่สรุปแน่นอนไม่ได้ แต่ช่วงเวลาที่มนุษย์ผลิตแก้วและกระจก จะอยู่ในช่วงเวลา 50 ปีก่อนคริสตกาล โดยชาวโรมัน..