“โรคอกบุ๋ม” เป็นความผิดรูปของผนังทรวงอกที่พบบ่อยมากที่สุด และมีผลทำให้บุคลิกภาพหรือความมั่นใจเสีย ซึ่งเกี่ยวกับโรคนี้ ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทางด้านผ่าตัดส่องกล้อง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ระบุว่า โรคดังกล่าวมักเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของกระดูกส่วนล่างมากไป ส่งผลให้กระดูกสันอกถูกกดยุบลง ทำให้หน้าอกเกิดการยุบตัว

ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย

ส่วนสาเหตุของการเกิดโรคนั้น ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ส่วนมากมักเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่า โดยเฉพาะคนที่ประวัติครอบครัวอาจมีความเสี่ยงที่จะสืบทอดผ่านทางพันธุกรรมได้

ทั้งนี้ โรคดังกล่าวอาจพบได้ตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่วัยรุ่น แต่ส่วนมากมักไม่มีอาการ ส่วนในบางกรณีที่มีความผิดปกติอย่างรุนแรงอาจส่งผลทำให้มีอาการกดเบียดหัวใจและปอด ทำให้มีอาการเหนื่อยง่าย ในบางรายอาจมีการกดเบียดลิ้นหัวใจทำให้ลิ้นหัวใจรั่วได้ จึงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการวินิจฉัยโรคมักทำได้โดยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Chest) เพื่อดูสัดส่วนความกว้างยาวของบริเวณทรวงอก ถ้ามีอัตราส่วนมากกว่า 2.5 ถือว่ามีความผิดปกติ

สำหรับการรักษานั้น ผศ.นพ.ศิระ บอกว่ามีเพียงการผ่าตัดเท่านั้น แต่ในการผ่าตัดก็จะมี 2 รูปแบบ หลัก ๆ คือ วิธีการผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบดั้งเดิม โดยการตัดกระดูกบริเวณหน้าอกแล้วพลิกกลับหรือตัดบริเวณกระดูกอ่อนแล้วดันขึ้นมา

ส่วนอีกวิธีคือการผ่าตัดส่องกล้อง (Nuss procedure) เป็นการผ่าตัดส่องกล้องโดยใช้แท่งโลหะผ่านบริเวณใต้กระดูกหน้าอกแล้วดัดกระดูก โดยไม่ได้มีการตัดกระดูก โดยจะใช้เวลาดัดประมาณ 3-4 ปี หลังจากนั้นจึงจะเอาเหล็กออก ปัจจุบันนวัตกรรมการผ่าตัดส่องกล้องเป็นวิทยาการที่แพทย์สมัยใหม่มักนิยมใช้รักษาผู้ป่วยในหลาย ๆ โรค โรคอกบุ๋ม ก็เช่นเดียวกัน ที่แผลเล็กกว่า เจ็บน้อยกว่าและหายเร็วกว่า ผู้ป่วยท่านใดที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการผ่าตัดส่องกล้องสามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก “ผ่าตัดปอด” www.facebook.com/search/top/?q= ผ่าตัดปอด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ @lungsurgeryth.

คอลัมน์     :  คุณหมอขอบอก
เขียนโดย  :  อภิวรรณ เสาเวียง