วันที่ 29 ก.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดพบว่า กรุงเทพมหานคร มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันนี้จำนวน 3,963 ราย 2. จ.สมุทรสาคร 1,172 ราย 3.นครปฐม 984 ราย 4.ชลบุรี 982 ราย และ 5. สมุทรปราการ 810 ราย

ส่วนการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์นั้น พบคลัสเตอร์ใหม่ 10 แห่ง ใน 7 จังหวัด คือ 1.สมุทรสาคร ใน อ.เมือง 4 จุด คือ บริษัทค้าส่งอาหารทะเล พบผู้ติดเชื้อ 23 ราย, โรงงานเนื้อปลาบด พบ 16 ราย, บริษัทอาหารสัตว์ พบ 11 ราย และโรงงานปลาป่น พบ 14 ราย  2.นครปฐม 1 จุด ที่โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก อ.สามพราน พบ 621 ราย 3.ชลบุรี 1 จุด ที่บริษัทแผงวงจร อ.บ้านบึง พบ 12 ราย  4.ระยอง 1 จุด ที่บริษัทเครื่องพิมพ์ อ.ปลวกแดง พบ 10 ราย  5.พระนครศรีอยุธยา ที่บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ อ.นครหลวง พบ 17 ราย  6.ปราจีนบุรี ที่บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า อ.กบินทร์บุรี พบ 29 ราย  7.เพชรบูรณ์ ที่ชุมชนรอบโรงงาน อ.ศรีเทพ พบ 32 ราย ส่วนในกรุงเทพฯ มีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง 142 แห่ง

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ซึ่งมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ได้ประเมินสถานการณ์การระบาดในประเทศ ว่าการแพร่ระบาดกระจายทั่วประเทศ ซึ่งพบมากในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 จังหวัด รวมถึงภาคใต้ ภาคกลาง และภาคอีสาน โดยกรณีของ จ.สมุทรสาคร จำนวนผู้ติดเชื้อคงที่เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ขณะที่ จ.นครปฐม พบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่าเมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็น 2 เท่า ซึ่งเป็นผลจากคลัสเตอร์โรงงานบรรจุพลาสติก