เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นายวิณัย สืบทรง รักษาราชการแทนพัฒนาการชุมชน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รับความเมตตาจากท่านพระมหาสุขาติ สิริปัญโญ ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม/เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้รวบรวมจากการที่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านใส่บาตรในตอนเช้าของทุกวัน จากการทอดผ้าป่าฯ แก้จนคนสังขละบุรี นำมาจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับ นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.จ.กาญจนบุรี และกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นำไปช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในพื้น อ.สังขละบุรี กลุ่มเปราะบางที่จำแนกประเภทแล้วต้องได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 98 ครัวรือน เพื่อส่งต่อบุญกุศลที่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาถวายให้ไปถึงมือประชาชนที่มีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ อันเป็นหนึ่งในกิจของสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เป็นการเกื้อหนุน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความสุข

การบรรจุถุงยังชีพในวันนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จาก นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นภอ.สังขละบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์ ที่ 1201 (ร.9พัน1) สถานวิทยุแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรี กลุ่มสตรีวัดวังก์วิเวการาม ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำถุงยังชีพจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ด้าน นายวิณัย สืบทรง รักษาราชการแทนพัฒนาการชุมชน อ.สังขละบุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการขจัดความยากจนของประชาชน นโยบายของรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ผู้สานต่อดำเนินการของโครงการให้พุ่งเป้าหมายที่วางไว้ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขจัดความยากจน พุ่งเป้าสอนวิชาชีพให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้และโอกาส ช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน แผ่นงาน 2 มิติ ทำให้อยู่รอด ไม่เดือดร้อน มีปัญหาขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีจากหน่วยงานราชการ หรือผู้นำชุมชน และ “จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ต่อไป.