เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรฯ (Entertainment Complex) สภาผู้แทนราษฎรมี นายเอกราช ช่างเหลา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุมขยายเวลาให้ คณะอนุ กมธ. 4 ชุดที่เกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรทำการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ เพิ่มอีก 2 เดือน

นอกจากนี้รายงานข่าวแจ้งว่าในที่ประชุม นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ที่ปรึกษา กมธ. เปิดประเด็น กรณี นายชัชวาลล์ คงอุดม หรือ “ชัชเตาปูน” ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคท้องถิ่นไท พร้อมคณะเสนอร่าง พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ….แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานด้านกฎหมายประธานสภาโดยแนบรายชื่อ ส.ส. ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายดังกล่าวจำนวน 20 คน เพื่อแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.การพนัน และบรรจุให้การพนันออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยนายวิสาร เสนอให้ นายชัชวาลล์ ที่มีตำแหน่งเป็นรอง กมธ.คนที่เจ็ด ใน กมธ.ชุดนี้ เข้าชี้แจงพร้อมขอดูรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.การพนัน มีความซ้ำซ้อนกับ กมธ.ชุดนี้หรือไม่ เพราะ กมธ.ได้ตั้ง อนุ กมธ. 4 คณะ ศึกษามากว่า 90 วัน เพื่อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

รายงานแจ้งว่า ความเคลื่อนไหวการศึกษาเรื่องกาสิโนถูกกฏหมาย ที่ผ่านมาที่ประชุม คณะอนุ กมธ.ได้พูดถึงการศึกษาดูงานต่างประเทศ แต่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่อนุญาตให้ไปต่างประเทศจึงเป็นข้อจำกัดในการศึกษาดูงานรวบรวมข้อมูล เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ จึงต้องหาทางในการศึกษาดูงานต่อไป.