สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 25 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,924 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,924 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,206,239 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,560 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,184,704 ราย กำลังรักษา 46,595 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 995 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,429,674 ราย หายป่วยแล้ว 4,353,198 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 37 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,881 ราย