เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม พร้อมด้วย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รอง ผวจ.นครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของอำเภอต่างๆ เพื่อปรับวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งติดตามผลการตรวจประเมินแคมป์ก่อสร้าง 4 บริษัท ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บางเลน แล ะอ.กำแพงแสน

สำหรับภาพรวมผลการประเมินแคมป์คนงานของนครปฐมใน 7 อำเภอ รวม 168 แห่ง แบ่งเป็นขนาดใหญ่ มีแรงงานมากกว่า 100 คน จำนวน 9 แห่ง ประเมินแล้วพร้อมเปิดดำเนินการตามมาตรการ 4 แห่ง ส่วนแคมป์ขนาดกลางและเล็ก จำนวนแรงงานน้อยกว่า 100 คน รวม 159 แห่ง ประเมินแล้วพร้อมเปิดดำเนินการ 118 แห่ง

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบจัดเตรียมทีมชุดตรวจเชื้อเร็ว ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินหากพบผู้ป่วย จะได้รีบส่งเข้าระบบรักษา ของ Home Isolation หรือ Community Isolation หรือ โรงพยาบาล ตามกระบวนการประเมินทันที

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก @โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โพสต์ระบุว่า “ประกาศจากโรงพยาบาลกำแพงแสน เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล แผนกผู้ป่วยในติดเชื้อโควิดหลายราย ทำให้ต้องมีการกักตัวเป็นจำนวนมาก ขอแจ้งปิดการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน”