สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ว่ากระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาประกาศ ขยายเวลาระงับการออกวีซ่าและการตรวจลงตราหน้าด่าน ให้กับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศ ออกไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรง
อย่างไรก็ตาม พลเมืองต่างชาติ เช่น นักการทูต เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) และชาวต่างชาติซึ่งมีความประสงค์ต้องเดินทางเข้ามายังเมียนมา "เพื่อปฏิบัติกิจธุระจำเป็น" ขอให้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลเมียนมาในประเทศต้นทางก่อน
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมารายงานสถิติผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 294,460 คน เพิ่มขึ้น 5,127 คน หายป่วยสะสมอย่างน้อย 205,677 คน ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 8,942 ราย เพิ่มขึ้น 390 ราย.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES