พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าฯ ตามลำดับดังนี้

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ จำนวนรวม 7 คน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายกล้องถ่ายภาพ Leica Limited Edition ชุบทองคำแท้ ประกอบหนังจระเข้สีเหลือง พร้อมเลนส์ APO Summicron-M 1:2/50 ASPH และเลนส์ Summllux M. 1:1.4/35 ASPH แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล้องถ่ายภาพ Leica Limited Edition ชุบทองคำแท้ ประกอบหนังจระเข้สีเขียว พร้อมเลนส์ APO Summicron-M 1:2/50 ASPH แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล้องถ่ายภาพ Leica Limited Edition ชุบทองคำแท้ ประกอบหนังจระเข้สีเหลือง พร้อมเลนส์ APO Summicron-M 1:2/50 ASPH และเลนส์ Summilux M 1:1.4/35 ASPH แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร