เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.อำนาจ กุสลานันท์ กรรมการแพทยสภา อดีตนายกแพทยสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก อำนาจ กุสลานันท์ ระบุว่า

ผลประชุมบ่ายนี้ 15.00 น.น่าจะสรุปได้ดังนี้ครับ

1.ผู้ที่ได้ Sv 2 เข็มได้ Pf

2.ผู้ที่ได้เข็ม 1 แล้วไม่ว่าวัคซีนใดได้ Pf

3.ผู้ที่ยังไม่เคยได้เลยได้ Pf

4.ผู้ที่ได้ Az 2 เข็ม อาจได้ Pf รอบต่อไป

5.ผู้ที่ได้ วัคซีนอื่นๆแล้ว 2 เข็ม อาจได้ Pf รอบต่อไป

6.ผู้ที่ได้ Sv 2 เข็มและ Az 1 เข็มแล้วอาจได้ Pf รอบต่อไป

รอลุ้นกันนะครับ ”

สำหรับมติดังกลา่วเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการให้วัคซีนไฟเซอร์แก่บุคลากรการแพทย์ ที่ระบุว่า จะให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม และยังไม่ได้เข็ม 3