เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่อาคารธานีนพรัตน์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจว่า กทม. ขอช่วยเหลือประชาชน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. คกก.บริหารตลาดมีมติ ลดค่าเช่าแผงการค้า ตลาดในสังกัด 50% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.65 ประกอบด้วย ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดมีนบุรี ตลาดธนบุรี และตลาดชุมชนอีก 9 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดประชานิเวศน์ 1 ตลาดเทวราช ตลาดบางกะปิ ตลาดหนองจอก ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดสิงหา ตลาดบางแคภิรมย์ และตลาดราษฎร์บูรณะ

2. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนกรุง โดยสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ลดดอกเบี้ย ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 10 สตางค์ต่อเดือน จำกัดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 ราย ต่อโรงรับจำนำ กทม. 1 แห่ง เงินต้น 5,001-15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 50 สตางค์ต่อเดือน เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 75 สตางค์ต่อเดือน รวมทั้งจะขยายอายุตั๋วจำนำในโรงรับจำนำ กทม. 21 แห่ง จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 6 เดือน 30 วัน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.65 กทม.เตรียมวงเงินไว้ช่วย 2,751 ล้านบาท และเงินที่ต้องชดเชย 10.89 ล้านบาท