เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.สมบัติ สืบท่วม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ออกพบปะเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ และนำหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านจุดตรวจชุมชนเส้นทางลัดรอยต่อเขตแดน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 3 จุด ได้แก่ จุดตรวจชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านทะเลหอย หมู่ที่ 13 บ้านควนเขียว และหมู่ที่ 3 บ้านปากหยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ซึ่งเป็นด่านย่อย ในการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด เข้ามาในพื้นที่กระบี่ โดยมีนายวินัย ดินแดง นอภ.ปลายพระยา นำตรวจเยี่ยม

นายวินัย กล่าวว่า อำเภอปลายพระยา มีเส้นทางลัดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามา รวม 35 เส้นทาง ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว จึงได้ระดมสรรพกำลังกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งด่านจุดตรวจชุมชนขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.-15 ส.ค. โดยยึดมาตรการเข้มข้นกับผู้ที่จะเข้ามายังจังหวัดกระบี่ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด ซิโนแวค 2 เข็ม ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองครบตามจำนวน หรือแอสตราเซเนกา 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ต้องมีเอกสารยืนยันผลการตรวจไม่พบเชื้อด้วยวิธีคิวทีพีซีอาร์ หรือราพิดแอนติเจนเทสต์ มีผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องมีผลการตรวจเชื้อ และให้มีการรายงานตัวที่ด่านปลายทางของจังหวัดกระบี่ ผ่านระบบออนไลน์ของจังหวัดคิวที 14

ด้านนายอนุวรรตน์ กล่าวว่า ในขณะนี้ บริเวณด่านเขตรอยต่อ มีผู้ที่เดินทางเข้ามาใน จ.กระบี่ ได้มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลว่า ผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ที่มีการตั้งด่านจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด ในพื้นที่ 4 อำเภอ รวม 6 จุด ต้องเสียเงิน 500 บาท สามารถคุ้มครองได้ 72 ชั่วโมง ทางจังหวัดกระบี่ขอยืนยันว่าทุกด่านจุดตรวจไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าผ่านทางแต่อย่างใด จากการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ที่เสียเงินจำนวนดังกล่าว ได้ไปซื้อชุดตรวจโควิดตามเต็นท์ที่ตั้งอยู่ริมถนน ห่างจากด่านจุดตรวจประมาณ 1-2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นของภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน หรือร้านเภสัชกร ที่มาตั้งให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางกลับต้นทาง หรือไปทำการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล โดยจังหวัดกระบี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่ได้รู้เห็นเป็นใจแต่อย่างใด.