เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯ โควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย รายแรกเป็นเพศหญิง อายุ 44 ปี อาศัยอยู่ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง มีโรคประจำตัวภูมิแพ้ เข้ารักษาตัวที่ รพ.ปลวกแดง เมื่อวันที่ 26 ก.ค. รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 64 ปี อาศัยอยู่ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัวโรคหลอดเลือดสมอง เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ปลวกแดง เมื่อวันที่ 27 ก.ค. รายที่ 3 เป็นเพศหญิง อายุ 83 ปี อาศัยอยู่ ต.เพ อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัวไตวาย เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ระยอง เมื่อวันที่ 26 ก.ค. และรายที่ 4 เป็นเพศชาย อายุ 61 ปี อาศัยอยู่ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัวเบาหวาน เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ศรีระยอง เมื่อวันที่ 26 ก.ค.

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายวันยังพบสูงต่อเนื่อง วันนี้พบเพิ่ม 288 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงรวม 9,006 ราย เสียชีวิตสะสม 33 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อทั้ง 8 อำเภอ อยู่ใน อ.เมืองระยอง 114 ราย อ.ปลวกแดง 72 ราย อ.แกลง 34 ราย อ.บ้านฉาง 16 ราย อ.นิคมพัฒนา 11 ราย อ.บ้านค่าย 8 ราย อ.วังจันทร์ 5 ราย อ.เขาชะเมา 2 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 26 ราย สำหรับผู้ที่ไปในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงให้ไปรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และจุดตรวจคัดกรองตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง.