เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า

-ป๋าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีมา 8 ปีถึง พ.ศ. 2531 นักวิชาการ 99 คน เข้าชื่อกันในนาม “ฎีกา 99” ป๋ายังรับฟังและยุติบทบาททางการเมือง

-ป๋าเปรมยังฟังเสียงนักวิชาการ 99 คน เมื่อปี 2531 ลุงตู่ควรฟัง 99 ปัญญาชน ชนชั้นนำ ขณะนี้ ด้วยครับ

-เรากำลังกันคิดว่า ถ้าผู้นำดี ก็ให้อยู่ไปได้โดยไม่มีวาระ ใช่ไหมครับ?

-รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี จะตีความอย่างไรไม่สำคัญเท่าลุงกำหนดตัวเอง