เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธนรนาถศาสดา (ออป.) พระพุทธปฏิมาประจำ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และคณะที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมพิธี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว” เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความรักความสามัคคีของข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงการที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 พร้อมทั้งเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ทางพล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และคณะที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธนรนาถศาสดาพระพุทธปฏิมาประจำหน่วย พร้อมด้วยหอพระ ที่ทำการใหม่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพสักการะของข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวรวมถึง ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปซึ่งในการดำเนินการจัดสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำหน่วย ในวาระอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธนรนาถศาสดา” พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ ออป. สลักไว้ที่ฐานองค์พระ

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีเททองนำฤกษ์หล่อพระพุทธนรนาถศาสดา พระพุทธรูปประจำหน่วย (ปางมารวิชัย) ขึ้น โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนำมาสู่การจัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนรนาถศาสดา (ออป.) พระพุทธปฏิมาประจำกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขึ้น

โดยพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษก ประกอบด้วย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย) วัดหงส์รัตนาราม, พระราชพัฒนาการ วัดปริวาสราชสงคราม, พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักด์ิ) วัดประดู่ (พระอารามหลวง) จว.สมุทรสงคราม, พระภาวนารัตนญาณ (ครูบาอริยชาติ) วัดแสงแก้ว โพธิญาณ จว.เชียงราย, พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญญาธโร) วัดสมานรัตนาราม จว.ฉะเชิงเทรา, พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ จว.นครปฐม, พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร ฐิติญโณ) วัดดอนยายหอม จว.นครปฐม และพระครูวิศิษฎ์วิทยาคม (หลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร) วัดโพธิ์ทองกรุงเทพฯ.