เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ (โควิด-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึง วันที่ 9 ส.ค.2564 ของ จ.บุรีรัมย์ ว่า ยังคงน่าเป็นห่วง วันนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 495 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 495 ราย กระจายใน 20 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ ซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อ.กระสัง 770 ราย รองลงมา อ.สตึก 759 ราย, อ.เมือง 744 ราย, อ.ประโคนชัย 575 ราย, อ.บ้านกรวด 408 ราย และ อ.คูเมือง 397 ราย ตามลำดับ