สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 10 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 19,843 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,445 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 398 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 767,088 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,806 ราย หายป่วยสะสม 550,714 ราย กำลังรักษา 211,223 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 235 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 6,588 ราย

ขณะที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 4,226 ราย 2.สมุทรสาคร 1,639 ราย 3.สมุทรปราการ 1,006 ราย 4.ชลบุรี 1,005 ราย 5.นนทบุรี 959 ราย 6.ปทุมธานี 528 ราย 7.นครปฐม 509 ราย 8.พระนครศรีอยุธยา 396 ราย 9.อุบลราชธานี 387 ราย 10.สระบุรี 373 ราย

ส่วนการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์พบอีก 9 แห่ง ใน 5 จังหวัด คือ 1.สมุทรสาคร 3 แห่ง คือ ที่โรงงานไก่แช่แข็ง อ.เมืองสมุทรสาคร พบติดเชื้อ 81 ราย, ที่โรงงานเซรามิก อ.เมืองสมุทรสาคร พบ 28 ราย, ที่บริษัทอุปกรณ์ความปลอดภัย อ.กระทุ่มแบน พบ 96 ราย 2.สมุทรปราการ 1 แห่ง ที่โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก อ.เมืองสมุทรปราการ พบ 16 ราย 3.ชลบุรี 2 แห่ง คือที่บริษัทกระดาษแข็ง อ.ศรีราชา พบ 14 ราย, ที่บริษัทเครื่องปรับอากาศ อ.เมืองชลบุรี พบ 20 ราย 4.พระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง คือ ที่โรงงานขนมขบเคี้ยว อ.อุทัย พบ 26 ราย, ที่บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ อ.เสนา พบ 14 ราย 5.ลพบุรี 1 แห่ง คือที่บริษัทเคมีภัณฑ์ อ.ท่าวุ้ง พบ 16 ราย