จากกรณีเจ้าหน้าที่ ปปป. ร่วมกับ ป.ป.ท. บุกจับกุมและทำการแจ้งข้อกล่าวหา ผศ.ดร. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้มีการจัดโครงการวิชาการขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมกว่า 47 โครงการ โดยมีบางโครงการเป็นการจัดทำในลักษณะต้องสงสัยว่าอาจมีความไม่ชอบมาพากล หรือมีการหาผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว จึงจัดกำลังพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพบว่ามีจำนวน 8 โครงการ ที่พบความผิดปกติในการจัดทำหนังสือเบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการ โดยเฉพาะการจัดทำโครงการบริการวิชาการการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้วงเงินงบประมาณ 1,122,922.70 บาท ซึ่งจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 7 ม.ค.61 ถึง วันที่ 16 ม.ค.61 โดยมี ผศ.ดร. เป็นหัวหน้าโครงการฯ กับประธานกรรมการ และมี รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ เป็นกรรมการ-เลขานุการ

บุกแจ้งข้อหา ‘คณบดี-หน.สำนักงาน’ ม.ดัง เบิกงบจัดโครงการอบรมทิพย์

จากการตรวจสอบพบว่ามีการทำใบเบิกจ่ายค่าจัดจ้างวิทยากรชาวต่างชาติ 3 คน ในอัตราค่าจ้างคนละ 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 450,000 บาท แต่เมื่อตรวจสอบประวัติการเข้า-ออก ราชอาณาจักรไทย ของวิทยากรทั้ง 3 คน กลับพบว่ามีการเข้ามาในประเทศ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 60 และออกจากราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 6 ก.พ.60 และภายหลังไม่พบข้อมูลการเข้าราชอาณาจักรไทยอีกเลย ซึ่งเป็นคนละช่วงเวลากับที่มีการจัดทำโครงการดังกล่าว รวมถึงไม่มีการจัดบรรยายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นอกจากนี้การตรวจสอบอย่างละเอียด ยังพบว่าไม่มีการจัดดำเนินการอบรมสัมมนาตามที่มีการกล่าวอ้าง ทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นการทุจริตเงินงบประมาณ นั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ต.ค. ผู้สื่อข่าวได้ทำการติดต่อสอบถามไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ทราบว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงได้ให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยละเอียดและเป็นธรรม จากนั้นจะทำการชี้แจงต่อสาธารณชนต่อไป.