วันที่ 14 ส.ค. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ ามติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 48/2564  พิจารณาปรับมาตรการคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่จะหมดลงในวันที่ 16 ส.ค. โดยมีมติให้ยืดมาตรการดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 30 ส.ค.ต่อไป

สำหรับมาตรการนั้นยังคงเข้มเรื่องการคัดกรองผู้เดินทางเข้าภูเก็ตดังเดิม โดยผู้ที่มีทะเบียนบ้านหรือปฏิบัติงานในจ.ภูเก็ตจะได้รับการยกเว้นให้เข้ามาได้ แต่ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และต้องตรวจหาเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ส่วนผู้ที่เดินทางมาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกักตัวครบ 14 วันแล้ว สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ได้ เมื่อจะกลับเข้ามาภูเก็ตต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นนักท่องเที่ยวในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ยังคงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์์ในร้านอาหารดังเดิม

ส่วนมาตรการควบคุมแรงงานต่างชาตินั้น ได้ให้อำนาจนายอำเภอสั่งปิดแคมป์คนงานที่มีการระบาดของโรคได้ทันที รวมถึงแคมป์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยไม่ต้องนำเสนอมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอีก ส่วนเรือประมงนั้นห้ามเข้าออกนอกท่าเทียบเรือ เว้นแต่เรือที่ออกไปทำประมง ส่วนแรงงานประมงที่มากับเรือพาณิชย์นั้นจะต้องพักบนเรือ ขึ้นมาบนบกไม่ได้ ซึ่งข้อเสนอนี้จะรอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งอย่างเป็นทางการต่อไป