วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมเปิดกิจกรรม KMUTNB OPEN HOUSE ADMISSION 2023  “มจพ. ปฐมบทใหม่บนวิถีชีวิตถัดไป” (KMUTNB Next Chapter Next Normal) วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และค้นหาคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีหลักสูตรการเรียน การสอน หลักสูตรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ติดอันดับ TOP TEN มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และติดอันดับ THE World University Rankings 2022 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และ มจพ. มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกในหลายประเทศ เช่นเยอรมัน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE 2022 โดยจัดกิจกรรม Onsite ที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  มจพ. วิทยาเขตระยอง และในรูปแบบ Online ที่ลิ้งค์  https://openhouse.kmutnb.ac.th/  หรือที่เพจ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. มาสัมผัสบรรยากาศและประสบการณ์ดีดีในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ มจพ.

งาน KMUTNB OPEN HOUSE ADMISSION 2023 เปิดให้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ปกครองที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละคณะภายในรั้วมหาวิทยาลัย จะได้พบคณาจารย์ รุ่นพี่ที่น่ารักและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับภาควิชา คณะต่าง ๆ และมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายหลายอย่าง เพื่อเข้าร่วมชิงรางวัลและรับของที่ระลึกจากคณะ พร้อมแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน จุดเด่นในหลักสูตร การต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากคณาจารย์ผู้แทนหลากหลายคณะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตัล วิทยาลัยนานาชาติ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และอีกมากมายหลายคณะ พร้อมทั้งพูดคุยกับนายกองค์การนักศึกษาและรุ่นพี่ในแต่ละคณะ ที่จะมาแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้เกรดดีและมีความสุข

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/bPmoLDUthDJKWRJP6  โดยจัดงาน OPEN HOUSE ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th เพื่อติดตามข่าวการรับสมัคร TCAS66สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1169