เมื่อวันที่ 3 ก.ค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา เวลา 24.00 น. ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 394 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 130 ราย โดยเป็นคนไทย 94 ราย ต่างชาติ 36 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับการตรวจในโรงพยาบาล 147 ราย

เป็นคนในจังหวัด 103 ราย จำแนกเป็นคนไทย 85 ราย ต่างชาติ 18 ราย กับคนนอกจังหวัดอีก 44 ราย จำแนกเป็นคนไทย 35 ราย ต่างชาติ 9 ราย ขณะที่ในส่วนของผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 117 ราย เป็นคนไทย 115 ราย และ คนต่างชาติ 2 ราย

โดยขณะนี้ในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ต้องขังที่ต้องเข้าสู่กระบวนการ Bubble & Sealed แล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 665 ราย เป็นการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงและกลุ่มเปราะบาง ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ที่ 45 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 26,318 ราย และอยู่ในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,769 ราย