สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 20,571 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,336 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 235 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,001,418 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,159 ราย หายป่วยสะสม 791,538 ราย กำลังรักษา 202,230 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 261 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 9,087 ราย