“อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เปิดคัดเลือก นักฟุตบอล เข้าโครงการทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2566 คุณสมบัติ เกิดปี พ.ศ. 2550 และ 2551 เพื่อเข้าเรียน ม.4 แผนการเรียนศิลป์-กีฬา คัดเลือกในวันที่ 25-26 ก.พ. 66 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยต้องมาลงทะเบียนวันที่ 25 ก.พ. เวลา 07.00-08.00 น. เท่านั้น ต้องนำผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ถ่ายรูปแนบกับบัตรประชาชนในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงตอนลงทะเบียน) ด้วย การคัดเลือกไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาโครงการทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ประเภทฟุตบอล ได้รับสวัสดิการต่างๆ อาทิ ทุนการศึกษา (เรียนฟรี) อุปกรณ์การเรียน ชุดในการฝึกซ้อม ชุดแข่งขัน หอพักสำหรับนักกีฬา ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม มาสเตอร์ประนุพงษ์ ปิ่นสุวรรณ 08-9177-4355, อ.สถาพร ใจผ่อง 08-1028-0121, อ.สิทธิศักดิ์ ฆังมณี 09-0151-3973, อ.วิเศษ บริบูรณ์ 09-8924-9039, อ.ทรงวุธ ขำฟุ้ง 08-6757-4180 (กรุณาติดต่อในเวลาทำการ)