กรณี พระอานนท์ พระวัดภัทรสิทธาราม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ ได้เดินทางไปยังกองบังคับการตำรวจภูธร จ.นครสวรรค์ โดยบอกว่า ตั้งใจจะมาให้กำลังใจ “ผู้กำกับโจ้” พร้อมกับนำอาหารที่บิณฑบาตมาให้ เพราะรู้สึกประทับใจที่ผู้กำกับคนนี้เป็นลูกผู้ชาย ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับการกระทำผิดที่รุนแรง ทรมานผู้ต้องหา อีกทั้ง ยังบอกว่า เหตุที่เกิดขึ้น น่าจะไม่ได้มีเจตนา แต่เกิดจากการพลาด ซึ่งก็ยังดีกว่าคนโกงบ้านโกงเมือง จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงไปทั่วทั้งสังคมออนไลน์นั้น

-พระอุ้มบาตรเยี่ยมให้กำลังใจ“ผกก.โจ้” ประทับใจเป็นลูกผู้ชาย ชี้คนตายคือพ่อค้ายา

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ส.ค. พระครูปลัดวันชาติ วิชาโต เจ้าอาวาสวัดภัทรสิทธาราม ได้ออกหนังสือคำสั่ง “เรื่องให้พระอานนท์ พ้นออกจากวัคภัทรสิทธาราม” ด้วย พระอานนท์ ธมฺมโชโค สังกัดวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาของพักอาศัยเพื่อเข้าศึกษา ปริญญาตรี ได้ตั้งแต่ ปี2563 ได้ปฏิบัติตนประพฤติผิดทางโลกวัชชะ จึงเป็นที่ติเตียนไปทั่วคณะสงฆ์ที่ได้ออกเผยแพร์ทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งไม่เหมาะสมกับสมณสารูปอันควรแก่การประพฤติ และได้ส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์โดยรวมในเขตพื้นที่


เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์ภายในวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามดำรงไว้ซึ่งคุณงามแห่งสมณะนั้น ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 “พิจารณาให้ พะอานนท์ ธมฺมโชโค (คนธาร์) สังกัดวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้นออกจากวัดภัทรสิทธาราม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”