สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 31 ส.ค. คณะนักวิจัยของญี่ปุ่นเปิดเผยการค้นพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา ที่กลายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น

คณะนักวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ฮิโรอากิ ทาเคะอุจิ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรมโตเกียว ประกาศการค้นพบข้างต้นเมื่อวันจันทร์ (30 ส.ค.) ระบุว่าพบเชื้อไวรัสฯ ที่กลายพันธุ์ใหม่นี้ในผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์เดลตา ซึ่งเดินทางมายังโรงพยาบาลฯ เมื่อกลางเดือนสิงหาคม

ผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมพบเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เอ็น501เอส (N501S) ซึ่งมีการค้นพบในผู้ป่วยโรคโควิด-19 นอกญี่ปุ่นเพียง 8 รายเท่านั้น

เชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เอ็น501เอส คล้ายคลึงกับสายพันธุ์เอ็น501วาย (N501Y) ซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อัลฟาและพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร โดยคณะนักวิจัยกำลังวางแผนศึกษาเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์เอ็น501เอส ส่งผลต่ออัตราการแพร่เชื้ออย่างไร

ทาเคะอุจิระบุว่าญี่ปุ่นต้องพยายามเต็มที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะการระบาดอย่างต่อเนื่องเสี่ยงทำให้เกิดเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ๆ ในประเทศ พร้อมเรียกร้องให้ใช้วิธีวิเคราะห์ทางพันธุกรรมมายกระดับการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสฯ..

เครดิตภาพ : ซินหัว