การผ่านกฎหมายที่แก้ไขครั้งล่าสุดของไต้หวัน เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 ทำให้คู่ชีวิตเพศเดียวกันมีสิทธิรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่ไต้หวันเคยออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวเมื่อปีที่แล้ว 

ส.ส.ไต้หวัน ฟ่านอวิ๋น จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ซึ่งเป็นผู้นำในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ แสดงความยินดีที่สภาไต้หวันผ่านกฎหมายดังกล่าว 

เนื้อหาของกฎหมายใหม่ระบุว่า คู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกันจะมีสิทธิในการขอรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับคู่ชีวิตทั้งสอง ซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคู่รักในกลุ่ม LGBT ที่ต้องการเป็นพ่อแม่ของเด็กที่รับเลี้ยงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แม้ไต้หวันจะผ่านกฎหมายยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวว่ามีผลตามกฎหมายไปเมื่อปี 2562 กลุ่ม LGBT ก็ต้องใช้เวลายาวนานถึง 4 ปีในการต่อสู้เพื่อขอสิทธิในการเลี้ยงบุตรบุญธรรม ซึ่งเพิ่งประสบความสำเร็จในเดือนนี้ 

แหล่งข่าว : nextshark.com

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES