เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ชาวบ้านร่วมกันทำบุญเดือน 9 หรือ บุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว ข้าวประดับดินจะประกอบด้วย ข้าว อาหารคาวหวาน หมากพลูและบุหรี่ ซึ่งเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัด

มูลเหตุที่ทำให้เกิดบุญข้าวประดับดินมีว่า ครั้งสมัยพุทธกาล มีญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปกินอาหารของพระสงฆ์ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์แล้ว มิได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลากลางคืนจึงพากันมาส่งเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้ทราบ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ จึงถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้อง จึงทำให้เกิดเป็นประเพณีบุญข้าวประดับดินขึ้น

โดยในพิธีนั้น พระสมุห์จำเนียรกันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้ประพรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนำไปวางไว้ตามที่ต่าง ๆ เพื่อให้ดวงวิญญาณและเปรตได้มากินอาหารตามความเชื่อ โดยชาวบ้านจะนำอาหารมาให้พิธีตั้งแต่ในวันแรม 13 ค่ำ เดือน 9 เป็นการถวายทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ พอรุ่งเช้าในวันแรม 14 ค่ำเดือน 9 เวลาประมาณ 04.00 – 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่เตรียมไว้ไปถวายหรือแขวนในบริเวณวัด ในการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว บางท้องถิ่นอาจทำก่อนถวายทานก็มี

จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ บ้านไผ่ ระบุว่า ประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีของคนในชุมชนและใกล้เคียงได้สืบสานประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และจะทำให้ทุกปี ตามความเชื่อชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อจะได้กินอาหารไม่อดอยาก.