สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวของอิสราเอลประกาศว่า นับตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.นี้เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดพรมแดนให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ขับเคลื่อนอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่านักท่องเที่ยวจากทุกประเทศจะสามารถเดินทางเข้าอิสราเอลได้เลยเมื่อถึงวันนั้น รัฐบาลเทลอาวีฟกำหนดเงื่อนไขของกลุ่มนักท่องเที่ยวไว้ที่ระหว่าง 5-30 คน และต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศ "สีเขียว" "สีเหลือง" และ "สีส้ม"  ส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่ม "สีแดง" ยังไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตอนนี้กลุ่มสีแดงในฐานข้อมูลของรัฐบาลอิสราเอล มีเพียง 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล เม็กซิโก ตุรกี และบัลแกเรีย
ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบแล้ว นานไม่เกิน 6 เดือน ก่อนการเดินทางมายังอิสราเอล โดยหากเป็นระยะเวลานานกว่านั้น ต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่สามด้วย นอกจากนี้ ทุกคนต้องมีผลตรวจพีซีอาร์ยืนยันเป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และเมื่อมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบน กูรีออน ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจหาแอนติเจน ที่ด่านควบคุมโรคของสนามบิน.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES