เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และ เปลี่ยนสัดส่วน ให้มี ส.ส.เขต 400 คน – บัญชีรายชื่อ 100 คนวาระที่ 3 ในวันที่ 10 ก.ย. ว่า ภายหลังลงมติวาระที่ 2 ทาง ส.ว.ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันตลอดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเรื่องของพรรคการเมือง และนักการเมืองล้วนๆ ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ย้อนรอยกลับไปตั้งแต่ปี 2540 ไม่ได้แก้ไขเพื่อเดินหน้า แต่เป็นการแก้ถอยหลังซึ่ง ส.ว.จำนวนมากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องดังกล่าว และส่วนตัวพบสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่า ส.ส.อาจไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องรอดูกันต่อไป ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

“วันนี้ วันพรุ่งนี้ แม้แต่วันที่ 9 ก.ย. หรือวันที่ 10 ก.ย.เปลี่ยนแปลงได้ตลอด แต่ยืนยันผมเห็นสัญญาณไม่ปกติ เริ่มปรากฏในบรรดากลุ่มส.ว.ด้วยกัน แม้กระทั่งช่วงเช้าที่ผมมาถึงสภาฯ มีหลายกลุ่มนำเรื่องนี้มาปรึกษาหารือซึ่งจะให้ตอบสังคมว่าผ่านหรือไม่ ผมไม่กล้ายืนยัน เหมือนกับวาระ 2 เพราะในวาระ 2 เริ่มมีปัญหาอยู่แล้วฉะนั้นเขาจึงบอกว่าให้ผ่านๆไปก่อนแต่วาระที่ 3 จะผ่านหรือไม่เชื่อว่า ส.ว. ตัดสินใจยืนข้างความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ”นายวันชัย กล่าว

เมื่อถามว่าสัญญาณที่บอกว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านคืออะไร นายวันชัย กล่าวว่า ไม่ได้มีสัญญาณจากฝ่ายการเมือง หรือสัญญาณจากผู้มีอำนาจ และมาจากการแลกเปลี่ยนของ ส.ว.ที่พบสัญญาณไม่รับร่างแรงพอสมควร เนื่องจากการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้ไม่ใช่เพื่อประชาชนแต่เพื่ออำนาจและความได้เปรียบทางการเมืองล้วนๆ และถึงแม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านวาระที่ 3 แต่อาจมีบางฝ่ายยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งมีกระบวนการที่ฝ่ายหนึ่งตั้งป้อมร้องอยู่แล้ว.