NEA ชวนผู้ประกอบการไทยร่วมสร้างโอกาสใหม่ๆ พร้อมพลิกฟื้นการส่งออกไทยสู่ The Next Chapter ในงานเสวนา The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 1 “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ” ในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ฟรี!

  • วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 | เวลา 09.30 – 16.00 น.

เลือกลงทะเบียนร่วมงานฟรี 2 แบบ 2 สไตล์

  • แบบ Onsite ณ โรงแรม เวลาดี จังหวัดอุดรธานี
  • แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อย่ารอช้า! มาร่วมยกระดับสินค้า BCG ในโลกยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 084-215-1934

#NEA #TheNextChapter #BCG