เป็นไม้ต้น สูง 15-20 เมตร ใบประกอบขนนก เรียงแบบเวียน ยาว 30-85 ซม. ใบย่อย 8-13 คู่ รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 7-13 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองอ่อน หรือเหลืองอมน้ำตาล ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมกันเป็นหลอด ผลแห้งแตก รูปทรงรี ออกดอกเดือน ก.ค.-ก.ย.