เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า “จำนวนวัคซีนที่ว่าพอ…พอจริงหรือ? สำหรับที่ต้องฉีดเดี๋ยวนี้ วันนี้ สำหรับคนไทยและแรงงานต่างชาติทั้งหมด

สำหรับคนไทยและทุกคนตั้งแต่เด็กสองขวบขึ้นไป และต้องเสร็จสิ้นกระบวนการภายในสองเดือนไม่เกินสามเดือนนี้ และเมื่อเด็กเปิดเทอมจะเกิดอะไรขึ้น อนุบาล ประถม มัธยม โดยวัคซีนที่ปลอดภัยที่สุด และจำนวนวัคซีนที่ว่าพอ…พอหรือไม่สำหรับคนไทยทั้งประเทศที่ต้องฉีดกระตุ้นซ้ำซากในอนาคต ทุกๆ 3-4 เดือน?”