เมื่อวันที่ 15 ก.ย. องค์การเภสัชกรรม (อภ.)เผยแพร่เอกสาร เปิดเผยความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาว่าบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาแจ้งว่าวัคซีนโมเดอร์นา 1,958,400 ล้านโดส ผู้ผลิตสามารถส่งมอบล็อตแรกถึงไทยประมาณกลางเดือน ต.ค.และทยอยส่งสัปดาห์ละกว่า 3 แสนโดสต่อเนื่ององทุกสัปดาห์จนครบในไตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านโดสบริษัทจะได้เร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลไม่เกินเดือน มี.ค. 2565 ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่ส่งมอบบริษัทซิลลิคฯจะส่งวัคซีนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจสอบคุณภาพใช้เวลา 3-5 วันก่อนกระจายวัคซีนให้รพ.เอกชนต่อไป

ส่วนของการจัดสรรจำนวนวัคซีนที่บริษัทซิลลิคฯ นำเข้ามาในแต่ละครั้ง องค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดโควต้าที่มีการจองเข้ามาเป็นหลักทั้งในส่วนของรพ.เอกชนและสภากาชาดไทยโดยจะแจ้งให้รพ.ทราบล่วงหน้า เพื่อให้รพ.แต่ละแห่งกำหนดเวลาบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สั่งจองต่อไป

ทั้งนี้บริษัทซิลลิคฯ ยืนยันว่าการดำเนินงานร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและสมาคมรพ.เอกชนในการนำเข้าและส่งมอบวัคซีนวัคซีนโมเดอร์นา นับเป็นพันธสัญญาแรกในประเทศไทย ดังนั้นกำหนดการส่งมอบจึงเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต (First Come First Serve) รพ.เอกชนจึงมั่นใจได้ว่าจะมีวัคซีนฉีดให้ผู้สั่งจองตามกำหนดการตามแผนแน่นอน.