เมื่อวันที่ 9 ต.ค. พล.ท.อานุภาพ ศิริมณฑล โฆษกกองทัพบก ระบุว่า ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรณีพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายน้ำมันของหน่วยทหารในพื้นที่ จ.สระบุรีนั้น ล่าสุดคณะกรรมการได้มีการรายงานผลการสอบขั้นต้นให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้รับทราบ

โดยพบว่ากระบวนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในกรมสรรพาวุธทหารบก มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการดำเนินการที่เกิดความบกพร่อง และไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการยังต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลและพยานหลักฐานเพิ่มเติม อีกหลายรายการ 

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเอื้อต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีคำสั่งให้ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และกำลังพลที่เกี่ยวข้อง อีก 4 นาย พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ไปปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการกองทัพบก และได้ทำหนังสือนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออนุมัติแต่งตั้งรองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นรักษาราชการแทนเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในกรมสรรพาวุธทหารบกต่อไป

ทั้งนี้ขอเรียนว่ากองทัพบกให้ความสำคัญกับการควบคุมยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ รวมถึงยังคงมาตรการการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างเข้มงวด เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศต่อไป