เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 26 ต.ค. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค กล่าวถึงการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ ในวัน 27 ต.ค. นี้ ที่จะมีการเสนอชื่อ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย เป็นหัวหน้าพรรคว่า ก็ขอให้ติดตามในวันที่ 27 ต.ค. นี้ ฉะนั้นการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรค ก็ต้องมุ่งไปที่ประชาชน และในขณะที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการสะท้อนถึงการบริหารงานของพรรคเพื่อไทย ในฐานะรัฐมนตรี พรรคก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบและส่งเสริมให้เป็นไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นบทบาทของพรรค 

เมื่อถามว่าหากเป็นชื่อของ น.ส.แพทองธาร จริง ก็สามารถนำองคาพยพของพรรคเพื่อไทย เดินหน้าฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมืองไปได้ตลอด 4 ปีหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า มีความคาดหวังอย่างนั้น และเราก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นจริงตามนั้น เพราะ น.ส.แพทองธาร เท่าที่ทำงานการเมืองมา เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น มีคุณสมบัติมีความพร้อม และที่สำคัญทางจิตวิญญาณ ศูนย์รวมจิตใจ น.ส.แพทองธาร เป็นจุดแข็งที่สุดของพรรคเพื่อไทย และเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และสมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือ ดังนั้นการขับเคลื่อนพรรค ถ้า น.ส.แพทองธาร มาเป็นหัวหน้าพรรค ก็จะขับเคลื่อนได้ดีและไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้.